İpek

İPEK (harîr)

İpek; İpekböceği kozaları çözülerek çıkarılan; dokumacılıkta ve tababette kullanılan ince, esnek ve parlak bir madde. İpek böceğinden elde edildiği için tababette hayvânî ilaçlardan sayılmıştır. Pek çok faydaları vardır.

Özellikleri:
İpeğin ham maddesi tababette kullanılmıştır. İpek, kalbi kuvvetlendirir ve rahatlatır. Kalp hastalıklarının pek çoğu için faydalıdır.

* Vücutta safranın çoğalmasına ve bundan meydanagelen hastalıklara karşı iyi gelir. İpek göze sürme olarak çekildiğinde, gözün görme duyusunu kuvvetlendirir.

* İpeğin mizacı, birinci derecede sıcak ve kurudur. İpek, ketenden daha sıcak, pamuktan daha soğuktur.

* Sert elbiseler vücudu zayıflatır ve cildi sertleştirir. Yumuşak elbiseler ise bunun aksini yaparlar."1

* Bitlenme, uyuz ve kaşıntı hastalığı olan kimselerin ipekli elbise giymeleri tavsiye edilmiştir."2,

* Kur'ân-ı Kerim'de üç yerde ipekten söz edilmekte olup cennet ehlinin giyeceği elbiseler olarak tavsif ediImektedir. (Hac23, Fâtır 33. İnsan 12).

Kaynaklar:
[1]- / Kayyım s. 148: Bağdadi s. 90 [2]-1. Kayyim s. 349: Bağdadî s. 90.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp