İstimna

İSTİMNA (masturbation)

Kişinin kendi eliyle kamışıyla oynayarak kendisini tatmin etmesine, menisini getirmesine istimna denir. Buna "istimna bilyed" denilmiştir."1 Hadîs-i Şeriflerde açıklandığına göre bu fiil yasaklanmıştır."2

Tıbbi Zararları:

Kamışıyla oynayarak şehvetini teskin etmeye çalışmak, insanı sıkıntıya düşürür. Bu hareket şehveti ve kamışın intişarını, sertleşmesini zayıflatır."3

* Sahabe ve Tabiinden Ata b. Ebî Rabâh ve İbni Ömer istimna yapılmasını harama yakın mekruh saymışlardır. Ancak İbni Abbas, Câbir b. Zeyd, Mücâhid, Amr b. Dinar, evlenmeye gücü yetmiyen bir kimsenin zinaya sapmamak için İstimna yapmasında bir sakınca görmemişlerdir. Nitekim İbni Abbas hazretlerine; İstimna konusu sorulduğunda: "Câriye ile evlenmek istimna yapmaktan daha iyidir. İstimna yapmak ise zinaya sapmaktan daha iyidir" demiştir."4

* Hanbeli mezhebi fakihlerine göre de: "Zinaya düşme tehlikesi olduğu ve evlenme imkanından mahrum bulunduğu zaman, istimna yapmakta sakınca yoktur."5 Fakat alışkanlık hâline getirmemek lazımdır.

Zîbıkçılık: (sihâk, lesbianizm)

Bir kadının kendi eliyle veya başka bir kadın tarafından ferci (vaginası)'nin ovuşturularak şehvetini teskin etmesine sevicilik, sürtüşücülük, zîbıkçılık veya istişhâbilyed gibi isimler verilmektedir. Kadınlar arasında homoseksüellik olarak vasıflandırılan bu hareket çıplak bir kadının bütün organlarını diğer bir kadının çıplak vücudu na sürmesi veya eliyle okşamasıyla cinsel haz duymasını sağlamaktadır."6

Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm: "Bir erkek diğer bir erkeğin avret yerine bakmasın! Bir kadın da diğer bir kadının avret yerine bakmasın! Bir erkek diğer bir erkekle ince bir elbise ile birbirine temas edecek şekilde yatmasın! Bir kadında diğer bir kadınla ince bir elbise ile birbirine temas edecek şekilde yatmasın!" buyurmuştur."7

* Kadınlar arasında yapılan bu fiil de, erkekler arasında yapılan İstimna gibi yasaklanmıştır."8

Kaynaklar:
[1]- Kamus 4/1186; Nihâye 2/39: Faik 1/380 [2]- Râmuz s. 296: L. Ukûl 3/340; K. Ummal 16/44040 (Beybaki'nin Şuabü'l-lman'ındannaklen)[3]-Bağdâdîs 40.[4]-Abdürrezzak 7/390-92: S. Kübrâ 7/199; ayrıca bak. Nihâye 2/39. Faik 1/ 380. [S]- Kardavîs. 164-65. [6]- Kamus 3/887; ayrıca bak Abdürrezzak 71334-35 H. 13382-84. [7]- E. Davud hamam H. 4018: Tirmizîedeb H. 2793: i. Mâce taharet H. 661. [8]-Câmırfs-Sağır 2/27, 31: F. Kadir 4/103. 137: M. Aliye 2/115 H. 1809; M. Zevâid 6/256; K. Ummal 5/13009-13010 Taberânî ve Beyhaki'den naklen).

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp