Bellek Bozukluğu Gelişen Hastalarda Tedavi Modelleri Ve Öneriler

Bellek Bozukluğu Gelişen Hastalarda Tedavi Modelleri Ve Öneriler : Bellek bozukluğuna yol açan nedenlerin araştırılmasında izlenen yolun ve konulan tanının isabetli olması çok önemlidir.Bilinmelidir ki doğru yaklaşımla bu hastaların bir kısmının neredeyse tamamına yakınını tedavi etmek, bir kısmında da yaşam kalitesini artırarak ve hastalık semptomlarını azaltarak kısmî yarar sağlayacak tedavi modelleri uygulamak mümkündür.

Metabolik nedenlerden kaynaklanan karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları, endokrin hastalıklar (hipotiroidi, hipoparatiroidi, Cushing vb.) ve elektrolit bozuklukları, başta B12 olmak üzere çeşitli vitamin eksiklikleri, kafa travmaları sonrası görülen süreğen kafa içi kanamalar, normal basınçlı hidrosefali gibi nedenlerle gelişen zihinsel fonksiyon kayıplarının sağaltımı tam olarak mümkün olabilmektedir.Yine bellek bozukluğunun en sık nedenlerinden biri olan Alzheimer hastalığında başlanacak ilaç tedavilerinin yanı sıra hasta ve ailesine verilecek uygun eğitim programlarıyla kısmî bir yarar sağlanması mümkündür.

Sonuç olarak bellek bozukluklarının varlığı her zaman organik bir hastalığa işaret etmemekle birlikte üzerinde mutlaka durulmalıdır. Yine, genel inanışın aksine hastaların pek çoğunda tam ya da kısmî iyileşmelerin sağlanabileceği unutulmamalıdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp