İğdiş Etmek

İnsanları veya hayvanları erkeklik vasfından alıkoymak ve zürriyetlerini kesmek maksadıyla husyelerini (testide) çıkarmak veya husyelerin damarlarını kesmek suretiyle organların faaliyetinin iptal edilmesine iğdiş etmek veya hadımlaştırmak denir.

Sebepleri:
Erkeklerin kadınlarla cinsî münâsebet yapmaktan alıkonulması.Hayvanlar da ise, erkeğin cinsî münâsebetten alı konularak semiz bir şekilde etlenmesi ve etinin lezzetli olması vs. gibi hususlardır."1

İnsanlarda Hadımlaştırma:
"Peygamber Aleyhis-Selâm: "Her kim kölesini iğdiş yaparsa, biz de onu (yaptığı işe kısas olarak) iğdiş yaparız..." buyurmuştur."2

* Sâd İbni Ebî Vakkas (r.a.) demiştir ki: "Osman İbni Maz'unun: "Evlenmiyeceğim, kendimi tamamen ibâdete vermek istiyorum" diye yapmış olduğu teklifi, Peygamber Aleyhis-Selâm geri çevirdi. Eğer ona izin verseydi, bizler hepimiz iğdiş olacaktık."3

* Abdullah b. Amr (r.a.) ise şöyle der: "Bir kimse (Osman İbni Maz'un), Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Eğer izin verirseniz kendimi iğdiş yaptırmak istiyorum" dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Ümmetimin iğdiş olması, oruç tutmak ve namaz kılmakladır" buyurdu."4

* İbni Abbas (r.a.) da şöyle der: "Bir kimse Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek, bekarlığından şikâyet etti ve kendisini iğdiş yaptırmak için izin istedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "İğdiş yapan da yaptıran da bizden değildir. Fakat sen oruç tut ve vücudundaki kılları çoğalt!" buyurdu."5

* "Oruç tutmak ve namaz kılmak kişinin şehevî duygularını zayıflatır ve kendisini psikolojik olarak manevî sahaya yönlendirmiş olur. Vücuttaki kılların çoğalması ise, vücudun rutubetini çekeceğinden dolayı bedendeki rutubetin azalmasına, dolayısıyle şehevî duyguların zayıflamasına sebep olacaktır"

* Hz. Ömer ise: "İslâm ülkesinde Kilise yaptırmak olmadığı gibi, müslüman bir kimseyi hadımlaştırmakta yoktur" demiştir."6

* Hz. Ali (r.a.) de: "Hadımlaştırman bir kimsenin, müslüman ve namuslu bir hanımla evlenmesi helal değildir" der."7

Yasağın Sebepleri:
Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek. Neslin çoğalmasını engellemek.

Erkeğin erkeklik vasfının elinden alınmış olması, canlıya eziyet vermek vs. gibi şeylerdir."8

* Süleyman b. Yesâr (r.a.) demiştir ki: "İğdiş yapılmış olduğunu söylemeden bir kadınla evlenen bir kimse, karısı ile Hz. Ömer'in huzurunda muhakeme olundularda, Ömer, boşanmalarına karar verdi."9

Hayvanlarda Hadımlaştırma:
İbni Ömer (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm; deve, sığır, at ve koyun gibi hayvanların bile iğdiş yapılmasını uygun bulmadı ve: "Neslin çoğalması ancak dişiyi gebe bırakabilmekle mümkündür" buyurdu."10

* Yine Hz. Ömer; Sâd İbni Ebî Vakkas'a gönderdiği bir mektupta: "Hiç bir at iğdiş yapılmasın!" diye emretmiştir."11

* İbni Ömer'in rivayetinde ise: "Hz. Ömer hayvanların iğdiş edilmesini yasaklamış ve: "Neslin çoğalması ancak, dişiyi gebe bırakabilmekle mümkündür" demiştir."12

Netice:
Hasan-ı Basrî, Ömer İbni Abdulaziz, Tavus ve Urve gibi âlimler, hayvanların iğdiş yapılmasında bir sakınca görmemişlerdir. Ancak Hz. Ömer, Abdullah b. Ömer, Enes İbni Mâlik, İkrime ve Evzâî gibi zâtlar ise, neslin devamına engel olduğu için, hayvanların bile iğdiş yapılmasına taraftar olmamışlardır."13

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp