Kalp Krizinden Ölüm

Kalp Krizinden Ölüm

Kalp Krizinden Ölüm

Kalp Krizinden Ölüm Hakkında Bilgiler…Birçok Kişi İçin Kalp Krizi Geçirmek En Korkulacak Şeydir. Ancak Kalbe Bağlı Ani Ölüm Ya Da Kalp Durması Denilen Başka Bir Rahatsızlık, Aslında Genç Ve Orta Yaşlı Erkeklerde En Yaygın Ölüm Nedenidir. Bu Konu Hakkındaki Detaylar Aşağıdaki Makalede Yer Almaktadır.

Kalbe Bağlı Ani Ölüm

Belirtiler


- Nedensiz ani bilinç kaybı.
- Nabız almamama.


Birçok kişi için kalp krizi geçirmek en kor-kulacak şeydir. Ancak kalbe bağlı ani ölüm ya da kalp durması denilen başka bir rahatsızlık, aslında genç ve orta yaşlı erkeklerde en yaygın ölüm nedenidir (erkeklerde kadınlara göre 3 kez daha fazla görülür).


Modern tıp, görünüşte sağlıklı bir insanın kalbinin atmamaya başlamasının ya da kont rolsüz bir şekilde atmaya başlamasının nedenini anlamaya yeni başlıyor. Zaman zaman bu durum alkolle, kokain gibi maddelerin kullanımıyla ve egzersizle ilişkilendirilmiştir.Beyne giden kan akışı aniden durur ve sonuç bilinç kaybıdır. Ani ölümün nedeni genel likle ventriküler fibrilasyondur. Buna karşılık, fibrilasyona genellikle koroner atardamar has talığı yol açar (bkz. Kalp Ritim Bozuklukları). Ancak, çok sayıda vakada, ani kardiyak ölü mün nedeni bilinmemektedir.


Ventriküller, kalbin alt iki odacığıdırlar ve büyük ölçüde kanın vücudun tüm kısımlarına pompalanmasından sorumludurlar. Kalbin kontrol sisteminde fonksiyon bozukluğu oldu ğu ve bu durum, ventriküllerin çok hızlı ve et kisiz bir şekilde titreşmesine (fibrilasyon) se bep olduğu zaman, kan dolaşımı durur ve kal be bağlı ani ölüm söz konusu olabilir.
Kişi hastanedeyken ventriküler fibrilasyon olursa ve anında tedavi uygulanabilirse, ritim bozukluğu bazen düzeltilebilir. Ancak, çoğu ani ölüm vakasında, olay acil bakımın yetişe-meyeceği bir durumda ortaya çıkar ve kişi te davi sağlanamadan ölür.

Tedavi


Kalbin fonksiyonu sona ererse, kanda bir miktar oksijenlenmeyi ve beyne bir miktar kan akışını korumak için, kalp-akciğer canlan dırmasının (CPR) kullanılması gerekir.
CPR kalp atışını düzeltebilir, ama ventrikü ler fibrilasyon vakasında, bir elektrik şoku ge rekli olabilir. Defibrilatör denilen bir alet kulla nılır. Bu alet, sağ kulakçıktan kalbin diğer kı sımlarına bir elektrik uyarısı vererek, kalbin kendi uyarma yöntemini taklit eder.

İlaç tedavisi


Canlandırmadan sonra, ventriküler fibrilas yon nöbetlerinin tekrarlanmasını önlemek için ilaçlar kullanılabilir (bkz. Kalbinizi Düzenlemek İçin ilaçlar).

Önleme


Ani kardiyak ölümün nedenleri öğrendikçe, bazı durumlarda en fazla risk altındaki kişileri teşhis edebileceğimizi anlıyoruz. Bazı ritim bozukluklarının ve başka faktörlerin, bazı in sanlarda ventriküler fibrilasyonun ortaya çıkışına yol açtığı anlaşılmıştır. Birçok kardiyolo gun, 30 yaş civarında, temel oluşturacak bir elektrokardiyogram çektirilmesini tavsiye et mesinin nedenlerinden biri budur. Kalbi bir kez durmuş kişiler, kalbe beğlı ani ölüm açısından daha büyük bir risk altındadırlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp