İhtiyarlık

İHTİYARLIK (herem, senility)

İhtiyarlık, mizacın ve tabiatın değişmesiyle vücuda arız olan bir hastalık değildir. Ancak, diğer hastalıklarda olduğu gibi, insanı ölüme doğru götürdüğünden dolayı hastalık denilmiş veya hastalığa benzetilmiştir. Aslında ihtiyarlık, yaşlılıktan meydana gelen zayıflık ve kudretsizliktir."1

Nitekim Sahâbe'den Üsâmetü'bnü Şerîk (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm'ın yanına varmıştım. Ashabı ise, sanki başları üzerine kuş konmuş gibi sessizce oturuyorlardı. Selam verdim, sonra oturdum. Derken şuradan buradan bedeviler geldilerde: "Ey Allah'ın Rasûlü! Tedavi olalım mı?" diye sordular. Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Ey Allah'ın kulları! Evet, tedavi olunuz! Çünkü yüce Allah bir hastalıktan başka şifâsını vermediği hiç bir dert yaratmamıştır" buyurdu. Bunun üzerine oradakiler: "Ey Allanın Rasûlü! Şifâsı olmayan o hastalık nedir?" diye sordular. Peygamber Aleyhis-Selâm: "İhtiyarlıktır" buyurdu."2

* Yine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Yüce Allah, ölüm ve ihtiyarlıktan başka şifâsını vermediği hiç bir hastalık yaratmamıştır. Sizlere inek sütünü tavsiye ederim. Çünkü o bütün bitkilerden otlamaktadır."3

* İnsanoğlu yaşlanıp ihtiyarlar, vücudu zayıflar. Ancak gönlü iki şeye karşı gençleşir. Biri mal sevgisi (zengin olma arzusu), diğeri ise çok yaşama hırsıdır."4

* "Allâhım! Ben acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, son derece yaşlanıp ne söylediğini bilmez hâle gelmekten ve cimrilikten ... sana sığınırım."5

* Allâhım! İhtiyarlıktan, yıkıntı altında kalıp ölmekten, suda boğulmaktan, ölüm anında şeytanın musallat olmasından ... sana sığınırım" diye duâ etmiştir."6

İhtiyarlığın Belirtileri:
Saçların ağarması, Sağlığın yavaş yavaş kaybolması, Kemiklerin zayıflaması,Unutkanlık başlaması. İktidarsızlık meydana gelmesi, Beyin sulanması vs. gibi şeylerdir.

* Kur'ân-ı Kerim'deise: "O Allah ki, sizi (babanız Ademi) topraktan yarattı. Sonra bir nutfe (sperm)'den, sonra bir kan pıhtısından yaratıp, sonra bir bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa (erginlik çağına) erişmeniz, sonra da ihtiyar olmanız için yaşatandır. İçinizden kimi de daha evvel (yaşlanmadan önce) öldürülmektedir. Allah, yaşatmayı belli bir zamana kadar ulaşmanız ve olur ki aklınızı kullanmanız için yapar" (Mümin 67).

* "Hani Zekeriyya gizli bir sesle Rabbisine şöyle bir niyaz etmişti: "Ey Rabbim! Gerçekten yaşlılık yüzünden kemiklerim zayıfladı, başımın saçı ise alev gibi bembeyaz oldu. Ey Rabbim! Sana duâ etmekle de hiç bir zaman mahrum kalmadım" (Meryem 3-4).

* "Sizi Allah yarattı, sonra sizi yine o öldürecek. Bilgi sahibi olduktan sonra, hiç bir şeyi bilmez olsun diye, sizden bazıları ne yaptığını bilmez hâle gelinceye kadar yaşatılır. Allah her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir" (Nahil 70: ayrıca bak. Kasas 23: isrâ 23)

* İçinizden kimi (orta yaşlı olarak) vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar yaşar, ta ki her şeyi bilen bir kimse olduktan sonra, bir şey bilmez hâle getirilir..."(Hoc 5).

* Sizi güçsüzlükten yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren (erginlik çağına getiren) ve sonra kuvvetin ardından yine güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allahtır. Çünkü o dilediğini yaratır. Hakkıyla bilen ve üstün kudret sahibi olan ancak O'dur" (Rum 54)

* Eğer biz dileseydik oldukları yerde onların bünyelerini şekillerini değiştirirdik, böylece ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Her kime de uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını (gençliğini ve güzelliğini) bozar, beli bükük bir hâle getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi?"
buyrulmaktadır. (Yasin 67-68).

Kaynaklar:
[1]- M. Sünen 4/216. [2]- E. Davud tıp H. 3855; Tırmizl tıp H. 2038; i. Mâce tıp H. 3436; Müsned 4/278; E. Nuaym vr. 92a. [3]- Müsnedü Ebî Hanîfe s 571; E. Nuaym vr. 7ab. [4]- Buharı rikâk 7/171-I72; Müslim zekat H. I15; Tirmiz! zühd H. 2338-39. [5]- Buharı cihad 3/209-210: damat 7/ 159-60; Müslim zikir H. 50 [6]- Nesâî istiîzt 8/283; E. Davud vitr H. 1552; Müsned 3/427; M.T. Ibni Kesir 2/574.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp