İktidarsızlık

İKTİDARSIZLIK

Erkeğin kadınla cinsî münâsebet gücünn yok olmasına verilen isimdir.

Sebepleri:
İhtiyarlık, hastalık, zayıflık, gıdasızlık,
* İksal. Bu maddeye bak.
* Çabuk boşalma vs. gibi şeylerdir.

İhtiyarlık:
Zeyd b. Eşlem (r.a.) demiştir ki: "Hz. Ömer'e bir kadın gelerek, kocasının iktidarsızlığından şikâyette bulundu. Hz. Ömer, kocasını çağırttı ve sordu: Adamcağız: "İhtiyarladım, güç ve kuvvetim azaldı" dedi. Ömer: "Bu kadınla ayda bir defa cinsî münâsebet yapabiliyor musun?" diye sordu. Adamcağız: "Ayda birden fazla yapabilirim" dedi. "Kaç defa yapabilirsin?" diye tekrar sordu. Adamcağız: "Herâdet kanamasından temizlendikten sonra" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer kadına: "Haydi çık git! Bu kadar zaman içinde yapılan temas, bir kadın için yeter" dedi."1

Hz. Ali'ye bir kadın gelerek: "Ey Müminlerin Emiri! Nedul ve nede kocası olan bir kadın hakkında ne dersin?" diye sordu. Hz. Ali, kadının ne demek istediğini anladı. Etrafındakilere: "Bu kadının kocası kimdir?" diye sordu.

"Kabilesinin büyüğü olan falan kimsedir" dediler. Çağırttı. Adamcağız asaya dayanmış, sağa-sola sallanarak yorgun bir şekilde geldi. Hz. Ali, adamcağıza: "Bu ihtiyarlıkla beraber cinsî münâsebet yapacak bir kudretin var mıdır?" diye sordu. Adamcağız: "Hayır" dedi. Hz. Ali tekrar: "Seher vaktide mi yapamıyorsun?" diye tekrar sordu. Adamcağız yine: "Hayır" dedi. Bunun üzerine Hz. Ali: "Sen de helak oldun, kadını da helak ettin" dedi."2

* Hz. Ömer'e yaşlı bir erkekle evlendirilmiş genç bir hanım getirildi. Genç kadın, yaşlı kocasını öldürmüş. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ey İnsanlar! Allah'tan korkunuz, erkek kimse kendi dengi, misli bir kadınla evlensin! Kadın da kendi dengi bir erkekle evlensin!" demiştir."3

İyi Beslenmeme, Gıdasızlık:
İbni Abbas (r.a.) demiştir ki: "Bir kimse Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Ben et yediğim zaman şehvetimi tahrik ediyor, kadınla cinsî münasebette bulunmak istiyorum, şehvetimin tesiri altında kalıyorum. Bu sebeple et yemeyi kendime haram kıldım" dedi. Bunun üzerine yüce Allah: "Ey İman edenler! Allah'ın sizler için helal kıldığı tertemiz nimetleri haram kılmayınız! Haddi tecavüz de etmeyiniz! Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez" âyetini indirdi."4

* Kur'ân-ı Kerim'de ise Hz. Nuh'tan bahsedilirken Nuh'un kendi ifadesiyle kavmine şöylece seslendiği açıklanmıştır: "Ey Kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyiniz, sonra ona tevbe ediniz ki, gökten üzerinize bol bol yağmur yağdırsın ve kuvvetinize kuvvet katarak neslinizi çoğaltsın. Günahlarınıza ısrar ettiğiniz halde imandan yüz çevirmeyiniz" (Hud 52).

* "Ey Kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyiniz. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. (Affedilmenizi dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur yağdırsın, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bağlar-bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın!" (Nuh 10-12). Bu âyetlerden anlaşıldığına göre kıtlık ve kuraklık zayıflığa, güçsüzlüğe ve cinsî iktidarsızlığa götüren sebeplerdendir.

* Hişam b. Urve (r.a.) demiştir ki: "Hz. Ömer, Halifeliği sırasında bir gün cemâate sabah namazını kıldırdıktan sonra Cüruf mevkiindeki bahçesine gitmişti. O sırada elbisesinde.iltilam olma belirtileri buldu, ve: "Bizler yağlı et yediğimiz zaman sinirlerimiz yumuşuyor (ve böylece ihtilam oluyoruz)" dedi ve gusül yaptı. Elbisesinden ihtilam olma sırasında kirlenen yerleri de yıkadı ve kıldığı sabah namazını da iade etti."5
(ayrıca bak. K Ummal 9/27307-27308).

Hastalık:
Âişe (r.a.) demiştir ki: "Rifâatü'l-Kurazî, karısını üç talak ile boşamıştı da kadın ondan sonra Abdurrahman b. Zübeyr ile evlenmişti. Bu kadın daha sonra Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Ben, Rifâa'nın nikahı altında idim. Sonunda beni üç talak ile boşadı. Daha sonra ben, Abdurrahman b. Zübeyr ile evlendim. Ama vallahi ben gerçek olarak onunkini elbisenin saçağı gibi gevşek buldum, demiş ve çarşafının kenarından bir püskül kopararak ona benzetmiş. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm gülümseyerek: "Her halde sen, Rifâaya (eski kocana) geri dönmek istiyorsun! Hayır, o senin balcağızını, sen de onun balcağızını tatmadıkça dönemezsin!" demiştir."6

İktidarsızlık Ayrılık Sebebidir:
Hz. Ömer, iktidarsızlık sebebiyle karısı ile cinsî münasebette bulunamayan kimseye, müracaat tarihinden itibaren bir yıl süre tanımıştır. Eğer bu süre içinde cinsî münâsebet yapabilirse mesele yok. Eğer yapamazsa, hâkim aralarını tefrik eder, boşanırlar. Kocası kadının nikah bedelini de tam olarak öder."7

İktidarsızlığa Karşı Faydalı Bazı Maddeler:
İktidarsız olan kimsenin et, süt, tereyağı, bal ve yumurta gibi gıdası bol yiyeceklerle beslenmesi,"8 Keşkek yemesi. Bu maddeye bak."9

* Çörekotunun yağı, zeytinyağı ve kendir ile birlikte içilirse, iktidarsızlığa karşı gayet faydalıdır."10

* İktidarsızlığın psikolojik sebeblerden meydana gelen bazı türlerinin telkin yoluyla tedavi edilmesi de mümkündür.

* Horasanlı Tabib Ebû Bekir Râzî (ölüm 303 H.): "İktidarsızlığın giderilmesi" konusunda "Kitâbü'l-Bâh" adına bir eser yazmıştır."11

Kaynaklar:
[1]- Abdürrezzak 6/257. 7/150: K. Ummal 16/45922. [2]-Abdürrezzak 6/256 H. 10735; S Said ibni Mansur 3/2/54-55: S Kübrâ 7/227. K Ummal 16/45912; i. Sünnî vr. 38b: E Nuaym vr. 79b: ayrıca bak Nur 31 [3]- Sünenü Said Ibni Mansur 3/1/210-211 H. 810 [4]- Tirmizi tefsir H. 3054; Mâide suresi ayet 8 7: T. Ahvezî 8/415: Aynî 9/362-63; i. Kesir 3/160: M Tefsir-i I. Kesir 1/541-42: E. Nuaym vr. 77b-78o. /. Sünnî vr. 37b. [S]- Muvatta taharet H. 82: Zürkânî 1/147; S. Kübrâ 1/170. [6]- Buhârî talak 6/165-166. libas 7/35, 43, edeb 7192-93: Hattâbî 1/445-47; Nesâî 6/93. 146 f7J-Abdürrezzak 6/253-54: ayrıca bak Muvatta talak H. 74-76. Dârekutnî nikah 3/305-306; S. Saîd Ibni Mansur 3/2/53-55; S. Kübrâ 7/226-27; K. Ummal 16/45641. 45910; Hz. Ali de aynı hükmü vermiştir, bak. K. Ummal 16/45911. fSJ- el-Müntekâ 1/99: i. Sünnî vr. 38a; E. Nuaym vr. 77b. [9]- i. Sünnî vr. 37b; E. Nuaym vr. 78a. [10]- Nesîmî3/263. [I/J- Fihrist s. 417.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp