İhtilam Olmak

İHTİLAM OLMAK (oneirogmus)

Erkek veya kadının uyku hâlinde birbiri ile cinsî münasebette bulunmasına "ihtilam olmak"denir. İhtilam kelimesi; rüya görmek, rüyada cinsî münasebette bulunmak, düşü azmak anlamlarına gelmektedir."1

Faydaları:
Eğer meni (sperma) vücutta fazlaca birikip uzun müddet dışarı atılmazsa; kara sevda, mâl-i hulyâ, delilik ve sar'a gibi hastalıklar meydana getirir. Çünkü meni uzun müddet vücutta kaldığı zaman bozulur ve zararlı bir maddeye dönüşebilir. Bu sebeple vücut tabîî olarak, yani cinsî münâsebet olmaksızın kendi kendine onu dışarı atar. Bu daya ihtilam olmak yoluyla veya uyanık olduğu halde aşırı cinsî tefekkür yoluyla meydana gelir."

Kadınlar da İhtilâm Olur mu?


Peygamber Aleyhis-Selâm'ın hanımlarından Ümmü Seleme (r.a.) demiştir ki: "Ebû Talha'nın eşi Ümmü Süleym, Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Yâ Rasûlallâh! Yüce Allah, gerçeği söylemekten haya etmez. İhtilam oldukları zaman kadınlara da yıkanmak var mıdır?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Evet, menisi dışarı çıkıp görüldüğü zaman, yıkanması lâzımdır" buyurdu. Bu soru ve cevabı dinleyen Ümmü Seleme gülerek: "EyAllah'ın Rasûlü! Kadınlarda ihtilam olur mu?" dedi. Peygamber Aleyhis-Selâm ise bu soruya: "Allah hayrını versin! Çocuk niçin anasına benziyor ya!" buyurdu."

Hz. Aişe'nin rivayetinde ise biraz değişiklik vardır. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: "Bir kadın Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Kadın ihtilam olup, menisi de gelirse, yıkanması gerekir mi?"diye sordu. Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Evet yıkanması gerekir" buyurdu. Âişe, soran kadına hitaben: "Allah hayrını versin kahrolası! Böyle müstehcen bir soru sormakla kadınları rezil ettin!" dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Bırak o kadını, benzerlik (soya-çekim) bundan başka bir sebepten midir? Kadının menisi, erkeğin menisine galip gelirse, doğacak çocuk dayılarına benzer; eğer erkeğin menisi, kadının menisine galip gelirse, çocuk amcalarına benzer" buyurdu."4

İhtilam Olmanın Sebepleri:

İyi beslenmek, gıdalı maddeler yemek, cinsî tefekkür, tok karına yatıp uyumak vs. gibi şeylerdir.

Hişam İbni Urve'nin rivayetine göre, Hz. Ömer halîfeliği zamanında bir gün cemaate sabah namazını kıldırdıktan sonra Cüruf mevkiindeki bahçesine gitmiş. O sırada elbisesinde ihtilam olma belirtileri bulunca, döndüğünde: "Bizler yağlı et yediğimiz zaman sinirlerimiz yumuşuyor ve bunun neticesi olarak ihtilam oluyoruz" demiş ve gusül yapmıştır. Elbisesinde ihtilam olma sırasında kirlenen yerleri de yıkamış ve kıldığı sabah namazını da iade etmiştir."5

Kaynaklar:
[1]. Kamus 4/246 [2]- i. Kayyım s. 67, 306. [3]- Buhâr'ıilim 1/41. gusül IR4. b. halk 4/102: Müslim hayz H. 29, 32; E. Davud taharet H. 82; Aynî I/624-2S: Ş. Müsned 2/116-118. [4]- Müslim hayz H. 33. [5]- Muvatta taharet H. 82: Zürkâni, Şerhul Muvatta 1/147.

Yorumlar

 • 6 yıl önce
  HAYIRLI ÇALIŞMALAR, HELAL YOLDAN İLAÇ İÇEREK İHTİLAM OLABİLECEĞİMİZ,İÇİMİZDEKİ DOLAN MENİYİ DIŞARI ATABİLECEĞİMİZ BİTKİSEL VÜCUDA MADDİ VE MANEVİ ZARARI DOKUNMAYAN TIBBI NEBEVİ BİR İLAÇ VAR MIDIR?
  • Şifalı Bitkilerim
   6 yıl önce
   irtibat no: 0224 2 3 4 5 6 7 8 bu numaradan bize ulaşın detaylı olarak görüşelim.. Teşekkürler.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp