Göz Bebeği Hastalıkları

Göz Bebeği Hastalıkları : GÖZBEBEĞİ HASTALIKLARI (emrâzü'l-hadeka)

Göztabibi Ali b. İsa'nın yukarıdaaçıkladığı gibi, gözbebeğinin özel hastalıkları vardır. Gözbebeğinin bir rahatsızlığa bağlı olarak küçülmesi veya genişleyip yayılması, göze perde gelmesi bunlardan bazılarıdır."1

Horasanlı Tabip Ebû Bekir Râzî (ölüm 303 H.) de, bir sebebe bağlı olarak göz bebeğinin ışıkta küçülüp, karanlıkta büyüdüğünü açıklayan "Risalefî'l-İlletil-letî Min Eclihâ Tezîku'n-Nevâzıru fi'n-Nûri ve Tettesiu fi'z-Zulmeti" adında bir eser yazmıştır."2

Kaynaklar:
[1]- T. Tıbbı'l-Arabî 1/484-86. [2]- Fihrist s. 417-20 iE Usaybia 2/353-361.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp