Güneşte Isınmış Su

Güneşte Isınmış Su :

GÜNEŞTE ISINMIŞ SU (mâül-müşemmes)

Güneşte ısınmış suyun kullanılması dini yönden sakıncalı değildir. Ancak başka su varken bu suyun devamlı kullanılması sağlık açısından sakıncalı görülmüştür.

Nitekim Hz. Aişe Validemizin haber verdiğine göre; Peygamber Aleyhis-Selâm güneşte ısıtılmış su ile abdest alınması veya gusledilmesini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: "Güneşte ısıtılmış suyun kullanılması, cilt hastalığı meydana getirir."1

* Yine Hz. Âşe (r.a.) bu konuda şöyle demiştir: "Peygamber Aleyhis-Selâm yanıma gelmişti. Ben ise güneşte su ısıtıyordum. Bunun üzerine: "Ey Aişe! Böyle yapma! Zira güneşte ısınmış suyu kullanmak, abraşlık (cilt) hastalığı meydana getirir" buyurdu."2

* Hz. Ömer (r.a.) de: "Güneşte ısınmış su ile gusletmeyiniz! Zira güneşte ısınmış su ile yıkanmak cilt hastalığı meydana getirir" demiştir."3

* İbniAbbasHz.'leride:"Herkim güneşte ısınmış su ile yıkanır da abraş (alaca, sedef) hastalığına yakalanırsa, kendinden başkasını suçlamasın!" demiştir."4

* İmâm Şafiî Hz.'leri ise; güneşte ısınmış su ile abdest alınmasını mekruh saymıştır."5

* Câbir b. Abdullah (r.a.) de şöyle demiştir: "Hz. Ömer, güneşte ısıtılmış su ile gusletmeyi sevmezdi ve şöyle der idi: "Güneşte ısınmış su ile gusletmek cilt hastalığı meydana getirir."6

* Tabip Ebû Nuaym İsfehânî ise; Tıbbı Nebevî isimli eserinde şöyle der: Güneşte ısınmış su ile devamlı abdest alınır veya gusledilirse, cilt hastalığı meydana getirir. Nitekim Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm'ın kullanması için güneşte su ısıtmıştım. Bunun üzerine: "Ey Ayşecik! Böyle yapma! Zira güneşte ısınmış su, cilt hastalığı meydana getirir" buyurdu."7

* Abdest almak ve gusül yapmak için tatlı sular, tuzlu sulardan daha faydalıdır. Eğer tuzlu su ile devamlı abdest alacak veya gusledecek olursa, vücutta uyuz ve kurugicik hastalıkları meydana getirir."8

* Güneşte açıkta ısınan suyun yüzü yağlanır, rengi ve tadı değişerek bazı özelliklerini kaybeder. Vasıfları değişen bu suyun devamlı kullanılmasının ise bazı cilt hastalıklarına sebep olabileceği bildirilmiştir. Nitekim plajlarda denize çok giren kimselerde bazı cilt hastalıklarının meydana geldiği tabibler tarafından haber verilmektedir. Hatta aynı zamanda bir tabib olan İmam Şafiî Hz.leri, güneşte ısınmış su ile çamaşır dahi yıkanmasını uygun görmemiştir.

Kaynaklar:

[1]- Dârekutnî taharet 1/38 H. 3 [2]- Dârekutnî taharet II 38 H. 2. ayrıca bak K Ummal 9/26262: M. Zevâid 1/214; I. Sünnî vr. 59a; Süyûtîvr. lOab [3]- S. Kübrâ 1/6: Dârekutnî taharet 1139 H. 4; K Ummal 9/27475 [4]- Bağdadî s. 160 [S]- Bağdadî s 34 [6]- S Kübrâ 116. [7]- Tıbb-ı Nebevî vr. 123b: I. Sünnî vr. S8a [8]- E. Nuaym vr. 124a; I. Sünnî vr S9a

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp