Gıda Maddeleri

GIDA MADDELERİ (aliment)

Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen gıda maddeleri alfabetik sıraya göre şöyledir: Acur, Arabistan kirazı, buğday, balıketi, bal, et, ekmek, fasulye, hıyar, hurma, incir, kabak, kudret helvası, kiraz, mercimek, muz, nar, sarmısak, soğan, su, süt, şerbet, üzüm, yağ, yumurta, zeytin, zeytinyağı."1

* Verdiği rızıkların temiz ve helalinden yememizi emreden yüce Rabbimiz: "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yeyiniz ve Allah'a şükrediniz, eğer gerçek olarak ona kulluk ediyorsanız."2

* "O, öyle bir ilahdır ki yeryüzünü sizin (faydalanmanız ve rahat etmeniz) için bir döşek, gök yüzünü de bina (tavan) yaptı ve sizin için gökten bir su indirdi de onunla türlü mahsullerden rızık (gıda maddeleri) çıkardı. Artık siz de Allah'ın eş ve benzeri olmadığını bildiğiniz halde, Allah'a eş koşmayınız."3

"Bugün temiz ve pak olan rızıklar size helal kılındı. Ehl-i Kitabın yiye-cekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir..." buyurmaktadır."4

* Tıbb-ı Nebevî yazarlarından Tabip İbni Kayyim, gıdaların yenilmeleri ile ilgili olarak şöyle demektedir: "Peygamber Aleyhis-Selâm'ın yediği gıdaları inceleyen bir kimse; onun süt ile balığı, süt ile ekşiyi, iki sıcak veya iki soğuk yiyeceği, iki yapışıcıyı, iki kabızlık yapıcıyı, iki müshili, iki kaba maddeyi, iki genişleticiyi, birlikte karışım yapılması imkânsız olan iki nesneyi; meselâ kabızlık yapıcı bir gıda ile ishal edici bir gıdayı; hazmı kolay olan bir gıda ile sindirimi zor olan bir gıdayı; kızartma ile pişirilmişi; taze gıda ile kurutulmuşu; süt ile yumurtayı; et ile sütü birlikte yediğini asla göremez. Bir yiyeceği, isteğinin en şiddetli noktasında yemezdi. Akşamdan kalarak ertesi günü ısıtılan; iştah açıcı, sirkeli ve tuzlu yiyecekler gibi bozulmuş ve acımış yiyecekleri de yemezdi. Bütün bunlar zararlıdır, sağlığın ve normal düzenin bozulmasına sebep olur."5

Kızartma:
Kızartmanın en faydalısı, bir yaşını doldurmuş koyun etinin kızartmasıdır. Sonra semiz ve latif buzağı kızartması gelir. Kızartmanın mizacı sıcak ve kuruluğa çalar rutubettedir. Pek çok safra meydana getirir. Kızartma güçlü, sıhhatli ve alışık insanların gıdasıdır. Pişirilmiş olanı mide için daha hafif ve daha faydalıdır.En kötüsü güneşte kızartılandır. Kor üzerinde kızartılanı, alevde kızartılandan daha iyidir6 Ummü Seleme validemiz, Peygam-ber Aleyhis-Selâm'a kızartıLmIş bir yan takdim etmiş, o da yemiş, sonra abdestini tazelemeden namaza kalkmıştır."6 Hz. İbrahim de misafirlerine kızartılmış buzağı eti ikram etmiştir. (Hud69)

Kaynaklar:
[1]- Bakara 57. 61. 266; Hud 69; Yasın 71-72; Eriam 99.141; Araf 160; Yusuf 36. 46. Nahil II. /4, 66. 67, 68. 69. Isrâ 91; Kehif32. 45; Müminun 20; Nur 35: Sebe 8; Saffat 49. 146: Tur 22: Vakıa 28. 29; Nebe 32; Tin I. [2]- Bakara I 72 ayrıca bak. Bakara 57. 168: Araf 160: Nahil 114. [3]-Bakara 22. [4]- Mâide 5 [S]- i. Kayyım s. 283 [6]- i Kayyım s. 378

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp