Ağ Tabaka

Ağ Tabaka : Gözde ışığın sinir tepkilerine dönüşmesini sağlayan bölüm, retina. Gözdeki üç tabakadan biri olup iç tabaka ya da sinir tabakası da denir. lşığa duyarlıdır. Kalınlığı yarım milimetreden azdır. Görme siniri, gözün arka kutbunun 3-4 mm. iç yanından girerek birinci ve ikinci tabakalardan geçer ve ağ tabakada, papilla denilen bir kabartı yaparak dağılır. Ağ tabakaya tıp dilinde retina adı verilir. Retina kelimesi Latince ağ anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Bu kelimenin Latince kökü ve dilimizdeki karşılıkları, tabakanın gerçekte bir ağ oluşturan sinir uzantısından ibaret olduğunu yansıtırlar. Bu tabakanın bölümleri, gerçekte bir sinir hücresinin katlarının karşılığıdır. Bu katların en dışında pigment (boya maddesi) içeren kat bulunur.

Ağ tabaka, göz yuvarının içini. göz bebeğinin arka kenarına kadar kaplar. Boya maddeli kat, en dış kat olup damarlı tabakaya (koroid) komşudur. Bu katta, içlerinde boya tanecikleri olan epitel tipi hücreler yer alır. Bundan sonra, koni ve çubuk şeklindeki özel sinir hücrelerinin bulunduğu kat yer alır. Çubuk şeklindeki hücrelerde görme pigmenti olan rodopsin bulunur. Bu hücreler renk ayrımı yapamaz ve alacakaranlıkta görmeyi sağlarlar. Koni şeklindeki hücreler ise, renk ayrımı yaparlar. Konilerdeki anormalliklerin renk körlüğü adı verilen duruma yol açtığı bilinmektedir. Bundan sonra ağ tabakada oluşan görüntüyü beynin gerekli alanına ileten sinir hücreleri yer alır. Ağ tabakanın arka bölümünde, gözyuvarının merkezine yakın bir alanda geniş damarları bulunmayan sarımsı bir alan bulunur. Bu alana sarı benek (macula lutea) adı verilir. Bu alanın ortasındaki çukur, [ouca ccrılra/is adını alır. Bu nokta ince ayrıntıların görülmesini sağlar.

Sarı benekte ağ tabakanın yapısı değişiktir; daha az sayıda çubuk vardır. Fovea cerıtralisde ise sadece koni bulunur. Bütün bu alanın hücreleri sarı boya maddesi içerdiklerinden sarı renkli görünürler. Görme sinirinin ağ tabakadan çıktığı noktaya optik disk denir. 1,5 mm. çapında olan bu beyazımsı disk, fovea centralisden 3 mm. uzaktadır. Ağ tabakaya gelen damarların giriş yolu da yine optik disktir. Her damar, optik diskte dört ana kola ayrılır ve ağ tabakanın dörtte birine dağılır. Bu dallardan bir tanesinin tıkanması, ulaştığı alandaki ağ tabaka bölgesinde körlüğe yol açar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp