Abdominal Kaslar

Abdominal Kaslar Abdominal tetik noktaların yerlerini daha iyi anlamak için kasları dört gruba ayırmak yararlı olur:Üst abdominaller ilk vuruş, en alt üç kaburga üzerindeki abdominal oblik ve rektus abdominisin yapışma yerleri boyunca olacaktır.Hastanın gövdesinin diğer tarafından uzanın ve yoklama darbesini çift elle yavaşça kendinize çekerek yapın. Sonraki darbe, en alt kaburganın hemen aşağısına olacaktır (Şekil 11.32). Dokuyu ortadan kaburganın altına doğru yukarı bastırın. Bir tetik noktaya yaklaştığınızda desteklerımiş parmaklarla çok kısa tedavi darbesine geçin ve bu darbeleri altı ile on iki defa tekrarlayın (Şekil 11.33). Ksifoid çıkıntıdan (göğüs kemiğinin altı) kaçınmaya dikkat edin. Orta abdominaller: Orta bölümde de aynı çapraz vuruşlar kullanılır. Obliklerin, sırtın kenarındaki latissimus dorsiye kadar olan kısmı sardığını unutmayın. Orta abdominallerde tetik noktalar, her yerde bulunabilir ama en kötüleri, göbek deliğinin her iki yanındaki rektus abdominisdedir. Rektus abdominisin her birinin kendi "kas karnı" olan sekiz ile on bölüme ayrıldığım unutmayın. Göbek deliğinin hemen altındaki iki bölümde çok aktif tetik noktalar bulunur. Göbek deliği ve kasık kemiği arasındaki alanda yapacağınız basınç, hastanın herhangi bir iç organ, genitaller veya rektumdaki yansıyan ağrısını yeniden oluşturabilir. Bu, o bölgelerdeki kronik ağrının en azından bir kısmını tetik noktaların yaptığının net bir göstergesidir. Alt abdominaller: Kuadratus lumborumun kenarı boyunca aşağıya doğru ayrı yoklama darbesini kullanın. Kalça kemiğinin tepesini izleyerek inguinalligamentin çevresinden merkeze doğru kası çekin ve sonra orta hatta doğru kası kalça kemiğinin tepesine bastırın.Bu yol boyunca çok sayıda tetik nokta olabilir. Her birine birkaç kısa tedavi darbesi vurun. Kasık bölgesi örtülü kaldığı sürece hastanın kasık kemiğine, yerini belirlemek amacıyla dokunmasını isteyebilirsiniz. Olası mahcubiyeti önlemek için hastanın eli, alet olarak kullanılarak veya hastaya kendi kendini tedavi etmesi öğretilerek bu bölgeye terapi yapılabilir. Kasık kemiğinin önünde orta hattın her iki yanında da tetik noktalar bulunabilir. Buralarda ince kasın üzerine yani kemiğe karşı bastırıldığında ezik gibi hissedilir.

Psoas ve İliak: Hastayı Şekil 7.31'de kendi kendini tedavi için gösterilen pozisyona alın. Hastanın bükülmüş dizleri, sizden uzak yana doğru düşmelidir (Şekil 11.34). Bu, leğen kemiğini döndürmeli ve kalçanın size yakın tarafını masadan hafifçe kaldırmalıdır. Bu, bağırsakların diğer tarafa doğru kayıp yolumuzdan çekilmesine de yardımcı olur. Dizlerin altına konulan bir yastık veya minder, alt sırtın aşırı dönmesini de engellemek için kullanılabilir. Pozisyon alındığında bir an duraklayarak toparlanın. astarun yavaş ve derin bir nefes almasını sağlayın ve siz de aynısını yapın.Kalça kemiği ve göbek deliği arasındaki orta noktayı bulun. Çift el kullanarak parmaklarınızı göbeğe çok yavaşça bastırmak üzere dik tutarak omurgaya doğru dümdüz aşağıyı hedefleyin (Şekil 11.34).Psoas kası, omurgaya neredeyse paraleldir ve bu pozisyonda derinin hemen altında gibi hissedilir. Çalışırken çok fazla basınç kullanıp kullanmadığınızı anlamak için hastanın yüzünü izleyin. Psoasla gerçekten temasa geçmeden de ağrının yeniden oluşacağını bilin. Kısa, çok nazik liflere çapraz vuruşlar yaparak kasın sıkı ve sosise benzeyen yuvarlaklığının yerini belirleyin. Eğer bu sıkı yuvarlağı bulamıyorsannız o taraftaki psoasdaki kası, gergin ve sıkı yapacak kadar aktif tetik noktalar olmayabilir. Parmaklarınızı her defasında iki üç santimetre aşağı ve yukarı konumlandırarak göbek deliğinin altında, üstünde ve kasık bağına (inguinal ligament) kadar olan tüm alanda aşırı hassas noktalar arayın. İliaka kalça kemiğinin önüne karşı masaj yapılabilir.Her tetik noktayı alışılmış kısa tekrarlayan darbelerle tedavi edin.Darbelerin yönü, kas lifleri ile ayru yönde veya onlara karşı da olabilir. Sol psoası tedavi ederken parmaklarınızın altındaki aortun kuvvetli atımı için tetikte olun. Eğer atımı hissedersiniz parmaklarınızı sadece ondan uzaklaşacak kadar orta hattan uzağa doğru kaydırın.Psoasa ulaşmak için aortun arkasına doğru açı değiştirmeniz gerekebilir. Abdominal tedaviyi, kolonu saat yönünde izleyerek çok sayıda uzun ve dairesel vuruşlarla bitirin

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp