gracilis kası

İnce ve düz grasilis kası, vücuttaki en uzun ikinci kastır sadece sartorius daha uzundur. Grasilis, Latince bir kelimedir ve anlamı "narin" dir.Grasilis kası kasık kemiğine tutunur, daha sonra iç uyluk boyunca aşağı inerek dizin altına tutunur. Bu tutunma yerleri, her iki eklemi kıvırmaya yardım ederek grasilise kalça ve dizde iş görme imkanı verir. Kas, normalde gevşek olduğundan kolayca aşırı yüklenmez. Grasilisteki tetik noktalara genelde diğer iç uyluk kaslarındaki tetik noktaların yansı-yan ağrısı neden olur. Grasilis tetik noktalarının ağrısı, nokta kasta olur ve başka herhangi bir bölgeye yansımaz (Şekil 9.43). Çizimde sadece iki tetik nokta gösterilmiş olmasına karşın kas boyunca herhangi bir yerde olabilirler. Ağrısı genelde sıcak, batıcı bir duygudur ve uyluğun içinde cildin hemen altında hissedilir. Ayrıca aynı bölgede yaygın sızlama hissi de olabilir. Dinlenme sırasında ağrı devamlıdır ve hiçbir pozisyon değişikliği ile hafiflemez, bununla birlikte yürümek bazen rahatlatır (1992, 291, 300).Grasilis ve sartorius kasları, iç uylukta benzer yerlerde ağrıya neden olur ama sartorius tetik noktalarının ağrısı biraz daha keskindir. İki kas da başlangıçta oldukça gevşek olduğu ve bu yüzden tedavi amaçlı uzatmaya elverişli olmadığı için esnetme hareketleri sartorius ve grasilis için de etkili değildir.Grasilis kası, iç uyluk kaslarının en yüzeysel olanıdır; cildin hemen altında uzanır. Yine de çok zayıf değilseniz grasilisi, addüktör kasları yığınından ayırt edemeyebilirsiniz. Fakat tetik noktaların yeri, sadece iç uylukta daha yüzeysel olan hassas noktalar aranarak bulunabilir. Grasilise desteklerımiş parmaklarla veya çift başparmakla masaj yapın.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp