Antenatal Hidronefroz: Tanı, Tedavi ve İzlem

Antenatal Hidronefroz: Tanı, Tedavi ve İzlem :

1980'li yılların başından itibaren antenatal ultrasografinin kullanımı hızla artmıştır. Prenatal ultrasonografi taramalarında en sık rastlanılan üriner sistem anomalisi hidronefrozdur. Böbrek pelvisinin dilatasyonu geçici, fizyolojik bir durum olabileceği gibi, üriner sistem obstrüksiyonu veya vesiko-üreteral reflüye işaret edebilir. Antenatal hidronefrozlu yenidoğanların izleminde hedef, ciddi üriner sistem anomalisi olan hastaları ortaya çıkarmak ve bu arada fizyolojik veya klinik olarak önemsiz hidronefrozlu olgularda gereksiz incelemelerden kaçınmaktır. Bu derlemede, önce, antenatal hidronefrozun tanımı, epidemiyolojisi ve intrauterin dönemdeki izlem ele alınmıştır. İkinci bölümde ise postnatal tanıya yaklaşım ve antenatal hidronefroza yol açan urolojik hastalıklar tartışılmıştır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp