Deniz Suyu

DENİZ SUYU (mâül-bahr)

Deniz suyu, normal sudan farklı olarak tuzlu bir sudur. Bu tuzluluk sebebiyle kıyılarda denizin kokuşması azalır.

Tuzluluğu ile beraber denizin suyu temizdir. İçinde pis birşey görülmedikçe içilir, abdest alınır ve yemeklerde kullanılır. Nitekim Hz. Ömer'e: "Deniz suyu hakkında ne dersiniz?" diye sorulduğunda: "Sübhânallah! Hangi su deniz suyundan daha temizdir?" diye cevap vermiştir."1

*Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Deniz suyu ile abdest alınız ve gusül yapınız! Çünkü denizin suyu temiz ölüsü (ölmüş balıkları) ise helaldir"
buyurmuştur."2

*Ebû Hüreyre(r.a.)'nin bildirdiği ne göre; bir kimse Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Biz denizde yolculuğa çıkıyoruz. Yanımızda da tatlı sudan az bir miktar götürüyoruz. Eğer bu su ile abdest alacak olursak susayacağız. Denizsuyu ileabdest alabilir miyiz? diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Denizin suyu temiz, ölüsü ise helaldir" buyurdu.

*Amr b. Sâd Hz.'leri de: Hz. Ömer hacdan dönüyordu, yanında ise sahabelerden bir kaç kişi vardı, onlara hitaben: "Deniz suyu ile boyabdesti yapınız, zira o mübarektir, temizdir" dedi. Sonra peştemal istedi, denize indi ve gusül yaptı" demiştir."4

*Deniz suları Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle tavsif edilmiştir: "İki deniz bir değildir. Birinin suyu tatlı ve kolay içimlidir. Diğeri ise tuzlu ve acıdır? Bununla beraber her birinden taze balık (avlayıp) yersiniz...(Fatır 12)

* "Birinin suyu tatlı ve kolay içimli, diğerinin ki ise tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da karışmalarına engel olan bir sınır koyan Allah'tır"(Fürkan 53) buyurarak, deniz sularının tatlı ve tuzlu kısımlarının bulunduğu ve aralarında bir engel olduğu için birbirlerine karışmadığı bildirilmektedir.

Deniz Suyunun Özellikleri:
Deniz suyuısıtıcı ve kurutucu özelliklere sahibdir. İçilmesi mide için iyi değildir. İshal ve susuzluk yapar, vücudu ısıtır ve kurutur. Balgamı söktürür. Deniz suyu ile banyo yapıldığı zaman vücudu gevşetir veçözer, işte bu durum sinir gerginliği ve soğuktan meydana gelen çatlamalara karşı gayet faydalıdır.

*Uyuzlu hastalar, vücudunda kaşıntı olan kimseler, dermeğili hastalar, başında bit yavrusu olanlar ve göğüslerinde şişlik olan kimseler, felç hastaları, deniz suyu ile banyo yapacak olu rsa gayet faydalıd ır. Deniz suyu ile vücut ovuşturulur ve merhem gibi sürülürse, deri altında toplanmış olan kanı dağıtır.

*Deniz suyunun merhem gibi; haşerat, örümcek, yılan ve akrep gibi zararlıların soktuğu yere sürülmesi gayet faydalıdır.

*Deniz suyu ile banyo yapmak, vücutta meydana gelen bir çok hasta-lıklar, özellikle sinir gerginlikleri için faydalıdır.

*Deniz suyunun sıcak buharı ise, karnındasu toplanmış hastalar, başağrısı olanlar ve işitme güçlüğü olanlar için iyi gelir.

*Saf deniz suyu alınıp, tatlı su ile karıştırılmadan bir kapta saklanırsa, yağlılığı gider. Kaynatıldıktan sonra, ayrı bir kaba konursa daha iyi olur.

*Müshil olarak saf deniz suyu içilmesi yeterlidir. Yine denizsuyu müshil olarak; sirke, şurup ve bal ile yapılmış sirke şurubu ile karıştırılarak ta içilebilir.

*Deniz suyu ile ishal olduktan sonra, ishalin verdiği rahatsızlığı gidermek için tavuk veya balık çorbası içilmelidir.

*Tuzlu suyun kuvveti ve etkisi, aynı tuz gibi olup parlatma ve toparlama özelliği vardır. Müzmin siyatik ve bağırsak ağrılarına karşı deniz suyu ile lavman yapılır.

*Denizsuyu bulunmadığı zaman, tuzlu su aynı görevi yapar. Bir leğen içi nde denizsuyuna oturmak, yılan-akrep ve diğer haşerat sokmasına karşı faydalıdır. Deniz suyunun tatlı su hâline getirilmesi ve damıtılması için SU maddesine bak!

*Deniz suyu, ilaç gibi az miktarda kullanılmalıdır. Eğer çok kullanılırsazararlı olur."5

Kaynaklar:
[l]-K. Ummal9/27477. [2]- Hâkim taharet 1/141; S. Kübrâ 1/3-4; ayrıca bak. K. Ummal 9/26650. 663. [3]- E. Davud taharet H. 83: Hâkim taharet 1/141. [4]- Sünenül-Kübrâ 3/ 359 [S]- el-Mûtemed s. 478-79.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp