Dişleri İnceltmek

DİŞLERİ İNCELTMEK (veşr)

Kadınların daha genç ve daha güzel görünme çabasıyla dişlerini törpü ve benzerî âletlerle inceltip seyrekleştirmelerine "Veşr" denilmektedir. Genç görünme ve estetik güzelleşme uğruna yapılan bu zorlamalar, İslâm dininde Peygamber Aleyhis-Selâm'ın ifadesiyle haram kılınmıştır. Nitekim Ebû Reyhâne Hz. leri: "Peygamber Aleyhis-Selâm, güzel gözükmek gayesiyle dişlerin inceltilip seyrekleştirilmesini; vücuda döğme yaptırılmasını; (saç ve sakaldan beyaz) kılların yolunmasını yasakladı" demiştir."1

Abdullah İbni Mes'ud Hz. leri de: "Döğme yapan ve yaptıranlara; (iğreti saç yapan ve yaptıranlara) yüzlerindeki kılları yolan ve yolduranlara; kaşlarını inceltenlere güzellik için dişlerini incelten veya seyrekleştiren kadınlara, böylece Allah'ın yarattığı şekli değiştirmeye çalışanlara, yüce Allah lanet etmiştir" dedi. Bu söz, Esed Oğulları Kabilesinden Ümmü Yâkub adındaki kadına duyulunca, hemen İbni Mes'ûdun yanına geldi. Ümmü Yâkub, Kur'an okumasını bilen bir kadındı. "Bana, senden duyulan sözün aslı nedir? Sen, Döğme yapanlara ve yaptıranlara, yüzünden kıl yolduranlara, güzellik için dişlerini inceltenlere, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet okumuşsun" dedi. Abdullah da:"Peygamber Aleyhis-Selâm'ın lanet ettiklerine, ben neden lânet etmeyeyim. Hem de bu Allah'ın kitabında vardır." cevabını verdi. Bunun üzerine kadın: 'Yemin ederim ki ben, Kur'anın iki kapağı arasındakileri (yani Kur'anın tamamını) , fakat senin söylediğini bulamadım" dedi. Abdullah: "Eğer gerçekten okusaydın mutlaka bulurdun! Yüce Allah ; "Size peygamber ne getirdi ise, onu alınız! Sizi neden sakındırdı ise, ondan da hemen vazgeçiniz! buyurmuştur, dedi. Bunu duyan kadın: "Ben şimdi senin hanımın üzerinde bunlardan bazı şeyler görüyorum" dedi. Abdullah: "Öyle ise git de bak!" dedi. Kadın hemen Abdullah'ın hanımının yanına girdi, fakat bir şey göremedi. Abdullah'ın yanına gelerek: "Bir şey göremedim" dedi. Abdullah: "Bana bak, eğer senin dediğin gibi olsaydı, biz onunla düşüp kalkmaz, bir arada olmazdık" diye karşılık verdi."3

* Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de: "Allah o şeytanı rahmetinden kovdu. O da dedi ki: "Elbette Senin kullarından belirli bir pay alacağım. Onları sapıklığa çağıracağım. Onları gerçekten saptıracağım, kendilerini uzun emellere düşürüp olmayacak kuruntularla aldatacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adamak üzere) hayvanların kulaklarını kesip yaracaklar ve yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler! Her kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, gerçekten o kimse apaçık bir zarara uğramıştır."4 buyurarak buna işaret edilmiştir.

* Dişlerin tedavi edilmesi ve kusurlarının giderilmesi, bu yasağın dışında kalmaktadır.

Kaynaklar:
[I]- Nesâî Zfnet 20, 27, (81143, 149); Müsned 1/415. 41 134-135 ayrıca bak Nihâye 5/188; Müsned 4/134, [2]-Haşir Sûresi 7 [3]- Müslim Libas H. 120: E. Davud Libas H. 4168-70 (4/77-78); Nesâî ZTnet 26 (8/148); Tirmizî Edeb H. 2782 (5/104); Buhârî libas 7/63-64. [4]- Nisa Sûresi / 18-119.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp