Kuadratus Plantae

Kuadratus Plantae Kuadratus plantae, fleksör digitorum brevisin yapıştığı yerin yakınında topuk kemiğine yapışır. Diğer ucunda ise fleksör digitorum longusun tendonlarına yapışarak parmakların fleksiyonuna yardımcı olur. Bu hareketi, kuadratus plantaeye diğer adı olan fleksör accesoriusu verir. Önemli ve çoğu kez sorunlu olan bu kas, topuğun hemen önünde çok derinde uzanır ve fleksör digitorum brevis tarafından tamamen gizlenir,Kuadratus plantae tetik noktaları topukta bir taşa çarpıp zedelenmiş gibi hissettiren keskin bir ağrıya neden olur (Şekil 10.55). Ayağınızı bastığınızda sanki bir çivi saplanıyormuş gibi hissettirir. Bazen ağırlığınızı topuklarınıza vermek imkansızdır ve parmaklarınız üzerinde yürürsünüz. Bu ağrı çoğunlukla "plantar fasyit" olarak yanlış adlandırılır veya yanlış bir şekilde topuk dikeni suçlanır. Topuk dikenleri var olabilir ve gerçekte ağrının nedeni olmayabilir: masaj ağrıyı kesiyorsa topuk dikeninin zararsızlığı tartışılmazdır. Tabii ki gerçekten ağrılı topuk dikenleri ve miyofasiyel tetik noktaları birlikte var olabilir (1992, 441, 509-510).Kuadratus plantaenin yerini, yalıtılmış kasılma ile belirlemek mümkün değildir çünkü üzerini örten Heksör digitorum brevis ile birlikte kasılır. Her iki kasın da tetik noktaları, yaklaşık olarak aynı noktadadır sadece kuadratusunkiler biraz daha topuğa yakın ve çok daha derindedir. Aslında kuadratus plantaeye masaj yapmak için parmaklarınızIa yeterince derine inemezsiniz. Ona ulaşmak için küçük sert bir lastik top veya Thera Cane'in küçük topuzlarından birisi üzerine biraz ağırlık vermeniz gerekecektir

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp