Titremek

TİTREMEK (ihtizaz, trepidation)

Titremek, başlı başına bir hastalık olmayıp başka bir sebebe bağlı olarak meydana gelmektedir.

Sebepleri:
Korku, ateşli hastalıklar. İhtiyarlık ve zayıflık, alkol alışkanlığı. Şiddetli soğuk, aşırı hırs, öfke vs."1

Tedavi:
Karpuz-kavun, zayıflıktan dolayı vücutta meydana gelen titremeyi önler."2

Kaynaklar:
[1]- Saâlibî. Fıkhu'l-Lüğa ve Esrâru'l-Arabiyye s. 146. [2]-Bağdâdî s. 83-84

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp