Adet Olmak İçin Dua

Adet Olmak İçin Dua :

Dileğinin gerçekleşmesi için: ilk olarak bir sürahiye su koyacaksın yağmur suyu olursa daha güzel olur önüne koy suyu ve: önce 41 kere: Bismillāhirahmānirahīm Elhamdü lillâhi rabbil''alemin Errahmânir''rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na''budü ve iyyâke neste''în,İhdinessırâtel müstakîm Sırâtallezîne en''amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn sonra 101 kere Nas Suresi: Kul e''ûzü birabbinnâsi Melikinnâsi İlâhinnâs Mirşerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinnetivennâs sonra 101 kere Felak Suresi: Kul e''ûzübirabbilfelak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Vemin şerrinneffâsâti fil''ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased. sonra Ayetel Kürsi 70 yada 170 kere okuyabilirsin sana kalmis: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.

Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. sonra İsra Süresi 80 81 ayetlerini 70 71 kere okuyacaksin: 80. ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec''al lı mil ledünke sültanen nesıyra

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp