Allah İsmi Şerifinin Sırları

Allah ismi şerifinin sırları: Yalnız Allah Teala'nın Zatı'na mahsus olan bu ism-i şerif, İsm-i A'zam'dır.
Allah ismi şerifi, Kur'an'da (2360) yerde geçmektedir. Esma-i Hüsna'nın tamamı bu ismi celilin içindedir. İsm-i celillerin sultanıdır.

Hastalıklarda:
Bu ism-i celil bir kaba (66) adet yazılır ve su ile imha edilerek içilirse Allah'ın izni ile hasta şifaya kavuşur.

Cinnin bağlanması:
Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cellinin harfleri, hastanın parmaklarına yazılmalıdır.

Cinnin yakılması:
Cin musallat olan kimsenin kurtulması için Allah ism-i cellinin harfleri tek tek mavi bir bez üzerine yazılır. Bu bez yakılarak hastaya koklatılırsa, hastaya musallat olan cin, yanarak helak olur. Hasta da şifaya kavuşur.

Şeytandan korunma:
Şeytanın tasallutundan korunmak için Allah ismi bir kaba yazılır. Bu yazı, su ile imha edilerek hastanın üzerine serpilirse şeytan helak olur. Sara hastalığında da bu yöntem kullanılmalıdır.
"O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. "

Sırları:
Kim her gün devamlı olarak "Yâ Allah, yâ Hû" diye (lOOO)'er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır.
Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde "Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih" diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder. Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar.

Allah

Cenabı Hakk'ın en yüce ismi olan bu mübarek isim, Allah Teala'nın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Bu mübarek isim, ancak Cenabı Hakk'ın Zafına mahsustur. O'ndan başka hiç bir varlık bu isimle anılmamış ve anılamaz da. Kâmil insanlar, Cenabı Hakk'ı "Allah, Allah, Allah..." diye bu isimle zikretmişlerdir. Çünkü bu mübarek isim, İsm-i A'zam'dır. (99) ismi şerifin kutbu ve en büyüğüdür. "Allah" diye zikreden, Allah'ı bütün isimleri ile, "er-Rahmân" diye zikreden yalnız rahmet sıfatı ile anmış olur. Diğer isimler de böyledir.

Bu mübarek ism-i şerifin özellikleri:
1. Bu mübarek ism-i şerifi insanlardan uzak bir
yerde zikretmeye abdestli olarak devam eden kula,
meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Oradan
Ceberut alemini seyretmeye başlar.
Devamlı olarak "Allah, Allah..." diye zikredenin maneviyatı güçlenir, Rabbani nurlar ile nurlanır. (lOOO)'er defa okuyan kimse yakıyn makamını elde eder.
Cuma namazından önce sakin bir yerde oturup:
"Yâ Allah, yâ Hû" diyerek (100) defa zikreden kimse istediği şeye nail olur. (1000) defa okuyanın imanı kuvvetlenir. Düşmanları heybetinden yüzüne bakamazlar.
4. Bu mübarek ism-i şerif ile dua edenin duası
kabul olunur. Nefsine musallat olan şeytan yakılır.
Bütün varlıkların istifade kaynağı bu ismin sahibi Zat'ı Ecelli ve Ala'dır. O'ndan başkası yok olmaya mahkumdur. Bize gereken ise O'ndan başkasından yüz çevirmektir. O'ndan başkasından korkmamaktır.

Çünkü O:
"Eğer mü'minseniz Benden korkun, insanlardan korkmayın " ferman-ı ilahisinin sahibidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp