Alacağını Almak İçin Dua

Alacağını Almak İçin Dua :

Alacağını almak için okunacak dua aşağıdadır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

"Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz (alacağı) bir zengine havale edilirse kabul etsin"
(Buhârî, Havale 1-2; Istikraz, 12; Muslim, Musâkât, 33; Ebû Davûd, Buyû'', 10; Nesâi, Buyû, 100, 101; Tirmizî, Buyu'', 68; Ibn Mâce, Sadaka, 8; Mâlik, Buyu'', 84; Dârimî, Buyû'', 48; Ahmed b. Hanbel, II, 71, 245, 254, 260)

Hadiste matl (geciktirme); bir kimsenin borcunu vermeyi geciktirmesi, alacaklıyı oyalaması, savsaklaması karşılığında kullanılmıştır. Kurtûbi bu kelimenin, "ödemesi gereken borcu, imkânı varken ödememek" manasına olduğunu söyler.

Fakat borçlu kişi, vâdesi geldiğinde imkânı olmadığından ödeyemiyorsa, alacaklının süre konusunda yardımcı olması uygun olan bir davranıştır. Çünkü
"Borçlu darda ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Bilmiş olsanız borcu bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır" (Bakara, 280) buyrulur.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp