Azrail (a.s) Tesbihi

Azrail (a.s) Tesbihi :

"Subhane men teazzeze bilkudrati velbekai ve kahara ıbadehü bilmevti velfenai, Subhane'l hakemi'I adli, subhane zi'lcelali ve'l ikram lailahe illallahül azım. Amentü billahi'Iazim lailahe Illaliahii'Iazim. La havle vela kuvvete illa billahi'Ialiyyi 'Iazım."

"Sonu olmayan ve her şeye gücü yeten ve çok yüce olan Allah'ımı tesbih ederim. Kullarını ölümle ve yok olup gitmekle kahreden Allah'ımı tesbih ederim. Adaletle hükmeden Rabbim') tesbih ederim. Şeref ve ikram sahibi olan Rabbim'i tesbih ederim. Çok yüce olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir varlık yoktur. Yüce olan Allah'ıma iman ettim. Yüce Allah'ımdan başka kendisine ibadet edilecek yoktur. Günahlardan kurtulmak ve ibadetlere güç yetirmek Yüce ve Azameti büyük olan Allah'ımm yardım etmesi ile gerçekleşir ."

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp