Kundağın Hazırlanışı

Kundağın Hazırlanışı : Kundak bezi enliliğine bir masa üstüne yayılır. Üst kısmın bir karış altından alt bezler şu şekilde sıralanır: En alttaince iç bezi, bunun üstüne muşamba, daha üstüne ayak bezi, en üste ve ortaya gelmek üzere ara bezi konur. Tavsiye olun- mamakla beraber tam kundakta bunlara ilâveten kundak bezinin iç kısmına etek bezi ve etek bezinin üst kısmına yaka bezi geçirilir.Kundaklama: Yarım ve tam olmak üzere iki türlü yapılır.Yarım kundaklama: Çocuk hazırlanan bezlerin üstüne sırt üstü yatırılır. Apış arası bezi, bacakların arasından geçirilerek çocuğun üst kısmında toplanır. Bunun dışına bacakları tam sarmak üzere önce iç bezi, üstüne etek bezi, daha üstüne muşamba, en üste ince bez sarılır. Bu ikinci ince iç bezi muşambayı örtmek içindir. Muşambanın alt kenarı önden açık bırakılmalıdır.

Çünkü böylece havanın girmesi sağlanır. Aksi halde alt kısımlarda pişikler olur.Alt kısım sarılışı bittikten sonra kundak çocuğun kolları altından geçirilerek vücuda sarılır. Bacakların altından artan kundak parçası, arkaya doğru düzgünce katlanır ve bir çengelli iğne ile tesbit edilir. Bunun üstüne kundak entarisi ve mevsim soğuk ise yün ceket giydirilir.Tam kundaklama : Alt kısmın hazırlanması yarım kundaktaki gibidir. Yalnız kundağın bağlanışında ayrılık vardır. Alt kısım kapandıktan sonra çocuğun kolları vücudun yanlarına yapıştırılır. Bunun üzerinden etek bezi sıkıca sarılır. Etek bezinin artan kısmı çocuğun bacakları üstüne kıvrılır. Bunun üstüne kundak bezi çapraz olarak yine kollar üstünden sarılır ve kundağın iki yan uçları çocuğun beli hizasından geçirilerek sıkıca bağlanır.Tam kundakta kollar meydanda olmadığı için, entari giydirilmez. Sadece başa takke giydirilir.Tam kundağın birçok mahzurları vardır. Tam kundaklamada vücut sıkıca sarıldığı için, deride kan dolanımı güçleşir.

Terleme arttığı için, terler derinin hava deliklerini tıkar. Böylece deri solunumu bozulur.Terle ıslanmış, dolanımı ve solunumu azalmış derinin da- yanıklığı zayıflar. Bunun sonucu pişikler ve daha sonra yaralar meydana gelir.Çok terliyen vücudun üşümesi de kolay olur. Dolayısiyle çocuk sık sık hastalanır.Tam kundaktaki bir çocuk hiçbir yerini kımıldatamaz. Halbuki yarım kundakta eller serbest olduğundan, istedikleri gibi oynatırlar. Ellerine geçirdikleri şeyleri, duyarlığı en fazla olan dudaklarına götürerek tetkik ederler. Bu yol, onların ruh gelişimini arttırır. Halbuki elleri bağlı tam kundaktaki çocuğun bu sebepten ruh gelişimi geri kalır. Bütün bunlara ilâveten tam kundak içerisindeki çocuklar normal uyku durumunu kaybederler. Uykuları rahat değildir. Sık sık uyanırlar. Halk arasında ise bunun tam aksi bir inanç vardır. Çocuk elleri ile oynayıp uyuyamaz diye, özellikle uyku zamanlarında tam kundak yapılarak yatırılır. Anlaşılacağı gibi doğru bir yol değildir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp