Adem A.S’in Tevbesi

Adem A.S‘in Tevbesi :

ADEM (A.S.)'iN TEVSESİ

Bir hadıs-i şerifte beyan edildiğine göre Hazret-i Adem aleyhisselam şu aşağıda yazılı olan tevbe ile tevbe etmiş ve tevbenin sayesinde Cenab-ı Allah'ın afv ü mağfiretine nail olmuştur. Tevbe şudur

(Sübhanekel lahümme ve bihamdike amiltü silen ve zalemtü nefsi fağfirli inneke hayrul fafiriyne. La ilahe illa ente sübhaneke ve bihamdike amiltü silen ve zalemtü nefsi ferhamni inneke ente erhamür rahımiyne. La ilahe illa ente sübhaneke ve bihamdike amiltü silen ve zalemtü nefsi fetüb aleyye inneke entet tevvabür rahıymü.)

"Allahım Zatınla, sıfatınla bütün noksanlardan münezzehsin. Her nimete karşı hamd ü sena. senindir. Ben kötülük ederek nefsime zulmettim. Beni afv et. Şüphe yok ki sen afv edenlerin en hayırlısısın. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allahım Zatınla, sıfatınla bütün noksanlardan münezzehsin. Her nimete karşı hamd ü sena. senindir. Ben kötülük ederek nefsime zulmettim. Tevbemi kabul buyur. Muhakkak sen tevvabsın, rahimsin,".

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp