Tip1 Ve Tip2 Diyabet Farkı

Tip1 Ve Tip2 Diyabet Farkı : Doktorlar diyabetin iki ayrı formunun olduğunu kabul etmektedir. Tip 1 ya da insüline bağımlı diabetes mellitus’ta (IDDM), pankreastaki beta hücreleri yeterli miktarda insülin üretememektedir. Bu gruptaki hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için her gün insülin enjeksiyonu yapmaları gerekir. Özgül olarak ilk önce çocuk ve genç erişkinlerde görüldüğü için Tip 1 diyabet juvenil diyabet olarak adlandırılmaktaydı. Bu diyabet tipi en ciddi diyabettir ve tüm olguların yaklaşık yüzde 5 ila 10’nunu oluşturmaktadır.Tip 2 diyabet - insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM) - daha yaygındır, ancak daha az şiddetlidir. Buna karşın yine de ölümcül seyredebilir ve yaşam kaliteniz üzerinde olumsuz etkileri olması olasıdır. Tip 2 diyabette beta hücreleri insülin üretmektedir ancak vücut bunu etkin biçimde kullanamaz. Bu durum insülin direnci olarak tanımlanmaktadır. Tip 2 diyabeti olan hastalar uzun dönemde kan şeker düzeylerini kontrol edemeseler de, genellikle insülin enjeksiyonuna gerek duymazlar.

Tip 2 diyabet hastalarının büyük çoğunluğu kan şekerini kontrol altında tutmak için ağızdan ilaç kullanmaktadır. insülin direnci olgularında pankreas, kandaki şekerle başa çıkabilmek için vücudun yanıt verdiği miktardan daha fazla insülin pompalar ve sonunda beta hücreleri pes eder, hormonu üretmekten vazgeçerler ya da bir farklılık yaratmaya yetecek miktarda üretemezler.ister Tip 1 diyabeti olsun, ister Tip 2 diyabeti, bu olgulardaki en büyük sorun durumun kendisi değil, ancak uzun bir listeoluşturan tahrip edici yan etkileridir. Diyabet sizi, kalp hastalıklarına, böbrek yetmezliğine, sinir hasarına, körlüğe, sakatlığa ve hatta ölüme açılan bir yola sokar.Tip 2 diyabeti olan hastaların yaklaşık yüzde 80’i aşırı kilolu kişilerdir. Tarihçesine bakıldığında Tip 2 diyabet tipik olarak kırk yaşın üzerindeki kişilerde tanılanmıştır. Çocuklarda obezi- te oranında gözlenen patlamaya ilişkin birçok trajik durumdan biri de Tip 2 diyabetin artık çocuklarda da gözleniyor olması. Öyle görünüyor ki Amerikan yaşam biçimi, diyabeti, çeşitli yaş gruplan arasında epidemik oranlarda yarattı.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp