Şişmanlık

ŞİŞMANLIK (simne)

Vücudun normal ağırlığından fazla olmasına "şişmanlık" denir. Şişmanlık sağlık yönünden iyi birşey değildir. Çünkü bir çok hastalığın asıl sebebi olarak bilinmektedir. Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm; şişman bir kimse görmüş ve eliyle o kimsenin karnına işaret ederek: "Eğer şu şişmanlığın bir kısmı, karnından başka bir yerde olsaydı, senin için elbette daha iyi olurdu" buyurmuştur."1

* Yine bir hadis-i şerifte: "Ümmetim üzerine en çok korktuğum şey, karınlarının büyüyüp şişman olmaları, çok uyumaları, tembelleşmeleri ve inançlarında zayıflama meydana gelmesidir" buyrulmuştur."2

Sebepleri:
Şişmanlığın başlıca sebeblerinden biri, belki de birincisi çok yeme ve içmedir. Zira bir çok insan açlığı gidermek için değil, bilakis yiyecek ve içeceklerin çok olmasından dolayı nefislerini tatmin etmek için çokça yemekte ve hareketsiz kalmaktadırlar. Nitekin Peygamberimi Aleyhis-Selam; nübüvvet penceresinden bakarak bunları görüyormuşçasına, bir mucize olarak ashabına hitaben: "Bir zaman gelecek (zengin olacaksınız), genç develer başıboş dolaşacak, fakat binmek için onlara kimse rağbet etmeyecektir."(Müslim iman H.243)

"Ümmetimin sonuna doğru öyle kimseler zuhur edecektir ki, binite benzeyen vasıtalara, minderler üzerine oturarak, mescidlerin kapılarına kadar binitli olarak geleceklerdir.(Müsned 2/223)

"Sizden sonra bir kavim gelecektir ki onlara emanet verilecek hainlik edecekler; çağrılmadan şahidlik yapacaklar; söz verecekler fakat yerine getirmeyecekler... onlar çok yemeyi severler ve bu sebeble onlarda şişmanlık ve şişmanlığın sebeb olduğu hastalıklar yaygınlaşır" buyurmuştur.
(TirmiziFiten H.2221 E.Davud H.4657)

Çok Yeme ve İçmenin Zararları:
"Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm zamanında kadınlar hafif bedenli idiler, şişman değillerdi, kendilerini et kaplamamıştı. Çünkü yiyecek olarak az bir şey yiyorlardı..."3 İbni Mesud Hz.'leri de: "Bütün hastalıkların asıl sebebi çok yemektir" demiştir."4

* İbrahim Nehaî (r.a.) ise: "Bir yemeği hazmetmeden diğerini yemek şişmanlatır, tembelleştirir ve hasta eder" demiştir."5

Arazları:
Şişman kimseler pek iyice hareket edemezler. Nitekim Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: "Bir seferde Peygamber Aleyhis-Selâm ile yaya olarak koşu yaptık, koşuyu ben kazandım. Şişmanladıktan sonra Rasulullah ile tekrar bir koşu daha yaptık, bu defa o beni geçti ve: "Bu koşu, evvelki koşuya denktir, ödeştik" buyurdu."6

Hz. Ömer (r.a.) ise: "Yeme ve içmede aşırılıktan sakınınız! Çünkü sağlığı bozar, kuvveti azaltıp güçsüz yapar, namaza karşı tembelleştirir. Sizlere normal yemeyi tavsiye ederi m. Çünkü sağlık için böylesi daha iyi ve israftan daha uzaktır. Yüce Allah, şişman ilim adamlarını da sevmez" demiştir."7

Şişman kimseler çok terlerler."8

Şişmanlığın Sebeb Olduğu Bazı Hastalıklar:
Damar tıkanıklığı (pıhtılaşma) ve ansızın ölüm, şeker hastalığı, tansiyon, safrakesesi iltihabı ve safrakesesi taşları mafsal iltihabı, teneffüs zorluğu, şişmanlarda ameliyat güçlüğü, kanser hastalıkları, zayıf kimselere nisbetle ölüm oranının yüksekliği, sinir ve damar sertliği hastalıkları gibi.
(es-Savm ve Emrazü's-Simne s 20-22)

Şişmanlatıcı Bazı Maddeler:
Üzüm, mizacı soğuk olanları şişmanlatır, mizacı hareretli olan kimselere ise sirkeli bal şerbeti ile verilirse iyi gelir."9

Taze süt ile yapılmış hurma macunu vücudu gerçekten şişmanlatıcıdır. Nitekim Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir. "Peygamber Aleyhis-Selâm, süt ve hurma hakkında "iki güzel gıda" derdi."10

Altın tozu, ilaçların terkibine katılırsa, vücudu şişmanlatır ve kuvvetlendirir. Büyük sularda yaşayan balık eti, vücutta güzel birsıvı meydana getirir, şişmanlatır ve meniyi (sperm) artırır. Taze ve etli olan balığın eti de, yağı da vücudu şişmanlatır. Et ve sığır sütü de vücudu şişmanlatır."11

Kaynaklar:
[1]- Müsned 31471. 4/339; Romuz s. 358: L. Ukul 3/718: K Ummâl 6/16198. [2]- C. Sağır l/ll: F. Kadir 1/215: Râmuz s. 20; L Ukuûl 1/145-146; K. Ummâl 3/7434. [3]-Müslim tevbe H. 56; Nihaye 2/405. [4]- F. Kadir 1/532; Süyûtîvr. 4a; Nihaye l/l 15; Faik 1/102. [S]- Nihaye 4/177. [6]- E. Davud dhad H. 2578. [7]- K Haß 1/248 H. 761: E. Nuaym vr.26b.: [8]- Nihaye 4/294. [9]- Bağdadi s. 113. [10]- E. Nuaym vr. 130a; i. Sünni vr. 62b [II]- i. Kayyim s 358, 359, 374. 375. 427, 429.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp