Damgalamak

DAMGALAMAK (vesm)

Herkes kendi hayvanını başkalarından ayırt etmek hayvanların hastalanmaması veya hasta hayvanların, sağlıklı hayvanlardan ayırt edilmesi yahut hasta bir hayvanı tedavi etmek maksadıyla, hayvanın yüzünden başka herhangi bir yerine kızgın demirle vurulan işarete "damgalamak" denir. Çoğu kez bu damga, hayvanın kulağının delinmesi veya ucunun birazcık kesilmesi veya kulağın ikiye yarılması ya da kalça (sağrı) kısımlarından birinin üzerine kızgın demirle dağlama yapılması şeklinde olur.Genel olarak koyun-keçi kulaklarından, devevesığırdasağrılarından damgalanır."1

* "Enes İbni Mâlik (r.a.) demiştir ki: "Ebû Talha'nın oğlu (kardeşim) Abdullah'ı doğumdan sonra tahnik ettirmek için kuşluk vakti Rasûlullâh'ın yanına varmıştım. Peygamber Aleyhis-Selâm'ın elinde bir damgalama âleti vardı ki onunla hazîneye âit develeri damgalıyordu."2

* Enes Hz. leri yine bir defasında Rasûlullâh'ın yanına vardıklarında, Peygamber Aleyhis-Selâm, deve ağılında bizzat kendisinin, koyunlarını kulaklarından damgalarken görmüştür."3

*Câbir (r.a.) de şöyle demiştir: "Peygamber Aleyhis-Selâm, (taş, değnek veya tokatla) yüze vurmaktan ve yüze damgalama yapmaktan yasakladı."4

*İbni Abbâs (r.a.) der ki: "Rasûlullâh Aleyhis-Selâm, yüzüne damga vurulmuş bir merkep gördü de, bu durumdan hoşlanmadı."Vallahi ben olsam, bu damgayı ancak yüzünden başka bir yere vururdum" dedi. Ve emir verdi de kendi merkebinin sağrıları damgalandı. İşte sağrıları ilk önce damgalayan odur."5

Kaynaklar:
[l]-Aynî4/460-61. Nihâye 1/456.5/186 [2]-BuhârîZekât (2/138); Müslim Libâs H 109: Buhârî libas 7/42-43. [3]-Müslim Libâs H 111; i. Mâce Libâs H3565 (2/1180). [4]-Müslim übâs H 106; S. Kübrâ 5/255 [5]-Müslim Libâs H.I08: ayrıca bak i. Sâd 7/74-75

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp