Ağız Kokusu

AĞIZ KOKUSU (bahr. halitosis)

Çeşitli sebeplerle ağızda meydana gelen kokuya ağız kokusu, denir. Kişinin kendisi bunun farkında bile olmaz. Buna "Nefes Kokusu" da denir.

Sebepleri:
Ağız, diş ve dişetlerinin iyice temizlenmemesi. Misvak (fırça) kullanmamak. Aşırı derecede açlık. Midede hazımsızlık. Zamansız uyumak. Bademcik ve burun iltihapları. Mide hastalıkları, diş çürükleri,
* Ağız ve dişeti hastalıkları vs. gibi şeylerdir. Ağız kokusunun en önemli sebeplerinden biri şüphesiz ki, temizliğe dikkat etmemektir. Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm: "Tırnaklarınızı kesiniz, kesilen tırnakları toprağa gömünüz. Parmak mafsallarınızı temizleyiniz. Diş etlerinizi yemek kırıntılarından temiz tutunuz. Misvak kullanınız. Benim yanıma dişleri sararmış ve ağzı kokar olduğunuz halde girmeyiniz"1
* Sizlere misvak kullanmanızı tavsiye ederim. Zira misvak ne güzle şeydir. Balgamı keser, gözün görme duyusunu ve diş etlerini kuvvetlendirir, ağız kokusunu giderir, mideyi düzeltir... Eğer ümmetim için zor olmasaydı, her namaz için abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim"2
* Şüphesiz ki oruçlu kimsenin ağzının kokusu, Allah katında misk koku-undan daha güzeldir"buyurmuştur3* Hz. Ömer (r.a.) de: "Sabahın erken vaktinde uyumaktan sakınınız! Zira ağız kokusu, neşesizlik ve tabiat kuruluğu meydana getirir" demiştir 4Ağız Kokusunu Giderici Tedbirler: Turunç kabuğu ağızda tutulduğu zaman, ağız kokusunu güzelleştirir.* Altın, ağızda tutulduğu zaman, ağız kokusunu giderir. Ağız ve dişleri iyice temizlemek. Zencefil, ağız kokusunu güzelleştirir. Misvak, ağız kokusunu ve dişlerin sararmasını giderir. Tuz, dişleri parlatır, ağız kokusunu giderir, diş etlerini kuvvetlendirir. Kereviz, ağız kokusunu gidermek için faydalıdır5
* Kuru üzüm negüzel birgıdadır. Sinirleri kuvvetlendirir, yorgunluğu giderir, ağız kokusunu güzelleştirir, balgamı giderir ve cildi güzelleştirir 6
* Zeytin ve kuruüzüm ağız kokusunu giderir. Susam küsbesi yemek, ağız kokusu yapar7
Ağız Kokusu İle İlgili Diğer Hadîs-i Şerifler:
İnsan uyuduğu zaman mideden çıkan buharlar sebebiyle ağzın kokusu bozulabilir. Bu sebeple uykudan kalkan kimse, ağzını misvakla ovaladığı zaman bu kokuyu giderebilir. Nitekim Huzeyfe b. Yemân (r.a.) şöyle demiştir: "Peygamber Aleyhis-Selâm, geceleyin teheccüd namazı için kalktığı zaman, ağzını misvakla ovuştururdu"8
* İbni Abbas (r.a.) demiştir ki: "Peygamber Aleyhis-Selâm'a istekleri aynı olan iki kişi geldi de, bunlardan birisi konuştu. Peygamber Aleyhis-Selâm, o kimsenin ağzının kötü koktuğunu hissetti, bunun üzerine ona:"Sen misvak kullanmaz mısın?" diye sordu. Adamcağız: "Evet kullanırım, fakat üçgündenberi karnım aç ondan dolayıağzım kokuyor" dedi. Peygamber Aleyhis-Selâm da sahabeden bi r ki mseye emir verdi, götürüp misafir etti, karnını doyurup açlığını giderdi"9
Kaynaklar:
[I]- C Sağır 2/72. F. Kadir 4/5/8. Romuz s 335; K Ummal 6/17239; S Kübrâ 1/36; ayrıca bak Müsned 1/214. 3/442. [2]- Müsnedü Ebû Hanîfe s 540 [3]- Müslim sıyâm H. 164; Muvatta sıyâm H 58. [4]- Nihaye 1/101. [5]- i. Kayyım s 334. 358, 359. 368. 370. 371. 438. 439. 414. [6]- K. Ummal 10/28268: E. Nuaym vr. 55b. [7]- Bağdadî s. 113, 115,118: I. Sünnî vr. 28a [8]- Buhârî teheccüd 2/45: Müslim taharet H 46-48 [9]- S Kübrâ 1/39: E. Nuaym vr. 55a, /. Sünnî vr. 28a.
Açlık zamanlarında ağız kokusunu gidermek için çokça misvak kullanmak lâzımdır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp