Âdet Kanaması

Âdet Kanaması :
Âdet Kanaması (hayz, emmenia) Hakkında Bilgiler: Herhangi bir özür, sebebiyle olmaksızın, erginlikçağınagelmiş kadınların belli aralık ve belli zamanlarda rahimlerinden gelen kana hayız kanı denir. Buna göre;

*Hamile kadın âdet görmez. Erginlik çağına gelmeyen genç kız âdet görmez. Adetten kesilmiş yaşlı kadın hayız görmez,

*Doğum, düşük ve özür sebebiyle gelen kan "hayız kanı" değildir. Bunlardan gelen kan özür kanıdır. Adet kanamasının en azı üç gün, en çoğu ise on veya onbeş gündür. Adet kanamasının devam süresi her kadına göre değişiklik gösterir. Her kadın için alışkanlık hâline getirilmiş bir süre vardır, bu süre d ışında olan kanama, âdetten değildir.

*Bazı kadınlar, âdet kanaması sırasında, bi Ihassa başlangıç gü n leri nde ağrı .sıkıntı, yarım başağrısı ve cinsî münâsebete karşı isteksizli kgi bi bi r takım sıkıntılar geçi rdiği için, bir nevî ruhî olarak hastadırlar. İşte bu sebeple, eşlerini ikinci bir sıkıntıya sokmamak için, Peygamber Aleyhis-Selâm; karılarından boşanmak isteyen erkeklerin bu dönemde boşamalarını yasaklamıştır1

* Hâmile olan kadın âdetten kesilir. Zira âdet görme zamanında rahimden dışarı atılan kan, hamilelik müddetince çocuğa gıda hâline dönüşür. Çocuk bu gıdayı göbek kardonu vasıtasıyla alır-2

Hayız Kanı ile Özür Kanı Arasındaki Fark:
Adet kanamasının belli bir zamanı vardır. Özür kanamasında ise belli bir zaman yoktur. Adet kanaması rahimden gelir. Özür kanı ise damardan gelir.
* Adet kanının rengi siyahımtrak ve özel bir kokusu vardır. Özür kanı ise, burun kanı gibi açık renkli olup kokusu da yoktur3

Kanın Kötü Kokusunu Gidermek:


Hz. Aişe (r.a.); âdet kanamasından temizlenen kadınlara, kanın kötü kokusu nu gidermek için halu k veya safran gibi güzel koku kullanmalarını tavsiye ederdi."4
* Yine Hz. Aişe bir kadına hitaben: "Sizden biriniz hayızdan temizleneceği zaman, âdet kanının kötü kokusunu gidermek için ödağacından bir parça ile tütsü yapmaya gücü yetmez mi? Eğer ödağacı bulamazsa, reyhan ile tütsü yapsın! Reyhan da bulamazsa, hurma çekirdeği ile tütsülendirsin! Onu da bulamazsa, bir miktar tuz ile o mekanı tütsülendirsin!" demiştir5
* Adet kanının kokusunu gidermek için temizlendikten sonra pamukla birlikte misk kokusu kullanılması da tavsiye edilmiştir6

Emzikli Kadın Adet Görmez:

Bazı emzikli kadınlar âdet görmezler. Nitekim Abdullah b. Ebû Bekir (r.a.) şöyle demiştir: "Ensar'dan bir kimse karısını boşadı. Karısı ise yeni doğmuş küçük kızını emziriyordu. Boşanma tarihinden itibaren onyedi aygeçtiği halde kadın hayız görmedi. Zira çocuğunu emzirmesi âdet görmesini engelliyordu... Kadın çocuğu sütten kestiğinde âdet görmeğe başladı..."7

Adet Kanamasının Zamansız Kesilmesi: (ihtibâsü'l-hayz) Adet kanamasının yaş itibariyle zamansız kesilmesi hâlinde, kanamanın devamını sağlamak için uyluktan veya uyluk damarlarından kan alınırdı."8

Kanamayı Durdurmak:

Kadınların kendilerine zarar vermiyecek bir ilaç kullanarak, âdet kanamasını durdurmaya çalışmaları caizdir. Ancak bu hareket, kadının kısırlaşmasına ve neslin devamına engel olacak olursa caiz değildir. Eğer kadının kocası varsa, onun da iznini alması lâzımdır9

*Tâbiîn'den Atâ b. Ebî Rabâh'a; âdet kanaması gören bir kadın hakkında: "Kadın, âdet günleri bitmediği halde, kanın kesilmesi için ilaç kullanyorve kan kesiliyor, bu kadın Kabe'yi tavaf edebilir mi?" diye sorulduğunda:

"Evet, gerçek temizliği görecek olursa" demiş ve devamla: "Temizlenmeye yakın bir durum görür, fakat gerçek temizliği göremezse, hayır" demiştir10

*Bir kimse İbni Ömer'e; âdet hâli uzayan, kanaması kesilmeyen, fakat ilaç içerek kanamayı durdurmaya çalışan bir kadının durumunu sorduğunda; İbni Ömer: "Bunda bir sakınca yoktur" demiş ve kanamanın durdurulması için misvak ağacının yaş iken çıkarılmış suyunun içilmesini tavsiye etmiştir11

Adet Kanının Temizlenmesi:

Asr-ı Saadette müslüman hanımlar bu âdetten temizlenirken, temizlik maddesi olarak su, çoğan ve hatmi tozu, tuz ve arabistan kirazı yaprağının tozu gibi maddeler kullanmışlardır12

Hayızlı Kadının içtimaî Durumu:


Enes İbni Mâlik (r.a.) demiştir ki: "Yahudilerde bir kadın âdet gördüğü zaman, onu evden çıkarırlar, onunla beraber yemezler ve onunla oturup kalkmazlardı. (Hatta onun dokunduğu her şeyin pis olduğuna inanırlardı.) Bu durum Peygamber Aleyhis-Selâm'a soruldu. Bunun üzerine: "Yâ Muham¬medi Senden, kadınların âdet kanamasından sorarlar. De ki: "O pisliktir! Adet kanaması zamanında kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın! Temizlendikleri zaman, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın!.." âyeti nazil oldu"(8a/«w0 222)

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp