Abdest

ABDEST (vuzû, ablution)
Temizlik ve güzellik anlamına gelen abdest kelimesi, fıkıh ıstılahına göre; ibâdet edebilmek için, ibâdet öncesinde belli organların yıkanarak, bazısının ise meshedilerek yapılan temizlikten ibarettir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de: "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman, yüzünüzü ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız. Başınızı meshediniz! Ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayınız. Eğer cünüp olursanız boyabdesti alınız, iyice yıkanıp temizleniniz!" buyrulmuştur. (Made 6)
* Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Temizlik namazın anahtarıdır..."1
* "Abdest aldığın zaman, el ve ayak parmaklarının arasını iyice ovuşturup temizle!"2
* "Ey Enes! Abdesti güzelce al! Çünkü abdest sağlığını korur...3
* "Abdest aldığınız zaman gözlerinize abdest suyundan içiriniz! Ellerinizin ıslaklığını da silkmeyiniz..."4
* "Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söndürülür. Öyle olunca sizden biriniz öfkelendiği zaman, hemen abdest alsın!" buyurmuştur
Abdestin Tıbbî Faydaları:
Hasta göze soğuk su serpmek, yüzü soğuk su ile yıkamak veya soğuk su ile banyo yapmak gözler için gayet faydalıdır. Nitekim İbni Mes'ud Hz.'leri gözlerinden hasta olan eşi Zeyneb'e hitaben: "Eğer sen, Peygamber Aleyhis-Selâm'ın yaptığı gibi yapsaydın, senin için daha iyi ve şifa bulmaya daha uygun olurdu", dedi ve şöyle devam etti: "Gözünü soğuk su ile yıkarsın sonra da: "Ey bütün insanların Rabbi! Hastalığı gider, şifa ver. Çünkü sen şifa verensin, senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalıktan hiç bir iz bırakmasın!"
* Abdest, gözlerde meydana gelmesi muhtemel bazı hastalıklara engel olur. Nitekim bazı tabipler: "Günde beş vakit namaz için abdest alıp elini, yüzünü ve gözlerini temiz ve soğuk su ile yıkamak, gözleri trahom hastalığına karşı koruyucudur" demişlerdir.
* Ebû Ümâme (r.a) de şöyle demiştir: "Peygamber Aleyhis-Selâm abdest alırken, göz çukurlarına suyu iyice ulaştırırdı"7

* Abdest, sinir sistemini düzenler ve a'sab bozukluğunu giderir. Yorgun bir bedeni rahata kavuşturur, dinçlik ve zindelik verir. Kalbin dinlenmesine yardımcı olur.
* Abdest organlarında canlılık meydana getirir. Yüz etlerinin kuvvetli olmasını sağlar. Kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerini sağlar.

* Ağız, burun ve boynun iki tarafının soğuksu ile temas etmesinin de, bilhassa beyinde kan dolaşımının kuvvetlenmesi açısından çok faydalıdır.
* Damar sertliği ve damar tıkanıklıklarının önlenmesinde abdestin önemli bir rolü vardır. Vücut ısısı ile farklı bir ısıda bulunan soğuk suyun cilde temas etmesiyle damarlar açılıp kapanarak esneklik kazanmasına vesile olur.
* Vücudun temel koruma sistemi olan lenf dolaşımını sağlayan ve vücuda giren mikroplara karşı savaşan beyaz kan hücrelerini, dokuların en ücra köşelerine kadar ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasında abdestin büyük tesiri vardır.
* Damarlarda daralma ve tıkanmaya yol açan vücut dokularındaki artık maddelerin daha çok el, ayak ve yüz bölgesinde bulunduğu göz önünde bulundurulursa, abdest alırken yıkanmakiçin bu organların seçilmesindeki hikmet daha iyi anlaşılır.
* Normalde vücudun tümüne ait statik (durgun) bir elektrik dengesi vardır ve sağlıklı vücudun temel yapısı bu elektriğin dengeli olması ileyakından ilgilidir. Gerek havadaki özellikler, gerekse bilhassa günümüzde büyük bir sorun olan plastik giyim ve eşya, bu dengeye olumsuz etkiler yapar. Ağrılı hastalıklar, sinirlilik ve yüzün buruşması en yakın tanıdığımız belirtilerdir. Halbuki günde bir kaç kez abdest alarak bu etkiden tamamen sıyrılabiliriz.
* Statik elektrikten meydana gelen bir çok psikosomatik hastalıklar vardır. Statik elektriğin en olumsuz etkisi ise, deri altındaki minik kaslaradır. Statik elektrik bu kasları gere gere sonunda işlemez hale getirir ki, önce yüzde başlayan erken buruşmalar hep bu yüzdendir. İşte bu sebeple, ömür boyu abdest alan kimselerin nur yüzlü oluşlarının bir nedeni hemen anlaşılacaktır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp