Alaca

ALACA (baras, leukoderma)

Mizacın bozulmasından dolayı ciltte yer yer meydana gelen beyazlığa verilen isimdir. Bulaşıcı bir cilt hastalığıdır . Cildin estetik güzelliğini bozduğu için hoş karşılanmaz. Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm: "Allahım! Abraşlıktan, delilikten, cüzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım" diye duâ etmiştir

Sebepleri:

Mizacın bozulması. Temizliğe dikkat edilmemesi. Vücuda pek faydalı olmayan gıdalar alınması vs. gibi şeylerdir.
Bulaşıcılığı: Abraş, bulaşıcı bir hastalıktır. Nitekim Peygamber Aleyhis-Selâm, Gıfar Oğullarından Câbir'in kızı Ümmü Şerik ile nikahlanmış fakat gerdek gecesinde kadının vücudunda alaca hastalığı görmüş, bunun üzerine kadına: "Elbiseni topla ve ailene dön!" demiş ve mehir olarak verdiği şeylerden hiç birisini geri almamış ancak: "Hastalığını gizlemekle beni aldattınız!" demiştir3

* Hz. ali (r.a.) de: "Her kim bir kadınla evlenir, fakat o kadını deli veya cüzzamlı yahud abraşlı olarak bulursa, bu kimse serbesttir. İsterse boşayıp terkeder, isterse boşamayıp evliliği devam ettirir" demiştir 4
* İbni Mesud Hz.'leri de: "Biz, abraşlı kimseye dokunduğumuz zaman, ellerimizi ve yüzlerimizi yıkardık" demiştir5

Korunma Çareleri:

Enes İbni Mâlik (r.a.) demiştir ki: "Müslüman kimse kırk yaşına vardığı zaman, yüce Allah onu; delilik, abraşlık ve cüzam gibi hastalıklardan korur"6

* Her kim her ay üç gün aç karına bal şerbeti içerse; felç, cüzam ve abraşlık gibi hastalıklardan korunmuş olur"7

Tedavi:

AbraşlığınTedavi ile giderilmesi mümkün değildir. Ancak hastalığın ilerlemesini önlemeye çalışıImıştı r. Nitekim bir hadîs-i şerifte: "Baştan kan aldırmak, ruh hastalığına, cüzzam ve abraş hastalıklarına, şuur uyuşukluğuna ve diş ağrısına karşı faydalıdır" buyrulmuştur 8
* İbnü'l-Esir'inNihâye'debildirdiğinegöre; abraşlı bir hasta, Peygamber Aleyhis-Selâm'a gelerek, hastalığından şikâyet etmiş; Peygamber Aleyhis-Selâm da: "Necid ile Tihâme arasında bir vadiye vardığın zaman, çıplak vücudunla toprağa yat yuvarlan!" buyurmuş; adamcağız da öylece yapmış. Bundan sonra vücudundaki abraştık, adamcağız ölünceye kadar artış göstermemiştir 9
* Horasanlı Tabip Ebû Bekir Râzî (ö. 303H.) de insan vücudunda meyda-na gelen pul pul beyazlık ve alaca hastalığı ve bunların tedavileri ile ilgili olarak "Risale fi'l-Behak ve'l-Baras" adında bir kitap yazmıştır, (İ.E. U. 2/360)Veysel Karânî'nin Abraşlığı:"Hz. Ömer'e Yemenlilerin yardım bölüğü geldiği zaman, Hz. Ömer onlara: "İçinizde Üveys b. Âmir (Veysel Karânî) var mıdır?" diye sordu. Nihayet Üveys'e rastalayınca: "Sen Üveys b. Âmir misin?" diye sordu. O da:"Evet" cevabını verdi. Hz. Ömer: "Murad Kabilesi'nin bir kolu olan Karenden mi?" dedi. Üveys: " Evet" dedi. Hz. Ömer: "Sende baras (abraşlık) hastalığı vardı. Ondan iyileştin de, yalnız bir dirhem yeri kadar (az bir şey) kaldı öyle mi?" dedi. Üveys: "Evet" dedi. Hz. Ömer: "Annen var mı?" diye sordu. Üveys: "Evet" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ben, Peygamber Aleyhis-Selâm'ın "Size Üveys b. Âmir Yemenlilerin yardım bölüğü ile gelecek. Kendisi Murad Kabilesi'nin bir kolu olan Karen'dendir. Onda baras (abraşlık) hastalığı vardı, bu hastalıktan iyileşti. Ancak vücudunda bir dirhem miktarı kadar yer kaldı. Bir annesi vardır. Ona çok itaatkardır. Allah'a yemin etse, Allah kendisini mutlaka yemininde doğru çıkarır. Sana duâ etmesine imkan bulursan bunu yap!" buyururken işittim. Benim için duâ ediver!" diye ricada bulundu. Üveys de Hz. Ömer için duâ ve istiğfar" etti10

Veysel Karânî Hz.'leri Kendisindeki Abraşlık Hastalığının Nasıl İyileştiğini Şöyle Anlatmıştır:

'Abraşlığın iyileşmesi için duâ ettim. Yüce Allah da, duamı kabul edip bu hastalığı benden giderdi. Ancak onunla Rabbimi hatırlamam için dirhem miktarı kadar (az bir şey) göbeğimde kaldı..." demiştir11

Abraşlık İçin Faydalı veya Zararlı Bazı Maddeler:

Safranyağmın içilmesi abraşlığa karşı faydalıdır 12
* Turunç kabuğunun kav kısmı, abraş için cilde sürülmesi gayet faydalıdır.
* Safranyağından her defasında bir dirhem (3,2 gram) kadar içildiği zaman, abraş hastalığına karşı gayet iyi gelir13
* Nergis ve çörekotu, abraş ve cüzam hastalığına karşı faydalıdır. Bir kimse aç olduğu halde tuzlu yemek yer ve tuzlu su içer, vücudundadaabraşlıkveyauyuz gibi hastalık meydana gelirse ancak kendisini suçlasın!"15
* Sığır eti devamlı yenecek olursa; vücutta alaca, uyuz, dermeği, cüzam, bacak şişliği, habis tümör, evham ve dört günde bir nöbetle gelen sıtma ve daha bir çok hastalıklar meydana getirir. Bu zararlar sığı r eti ne alışık olmayanlar veya yan etkisini karabiber, sarımsak, tarçın ve zencefil gibi baharatlarlagidermeyen kimseler içindir16
* Kur'ân-ı Kerim'de, Hz. İsa'nın bir mucize olarak, abraşlı hastaları iyileştirdiği haber verilmektedir: "O'nu (İsa'yı) İsrail Oğullarına peygamber olarak gönderecek ve onlara şöyle diyecektir: "Gerçekten ben Rabbinizden bir mucize ile geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde, bir taslak yapar, sonra ona üflerim, Allah'ın izni ile hemen kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile anadan doğma körü ve alaca hastalığını da tedavi ederim, ölüleri diriltirim; evlerinizde ne yiyor ve ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbetteki bu mucizelerde, size (peygamberliğimi isbat eden) deliller ve alâmetler vardır, eğer iman ederseniz..." (Ai-i imran 49)

Kaynaklar:[I]- Kamus 2/1 ISI; E. Nuaym vr. 89a; I. Sünnî vr 43a [2]-£. Davud ialat H. ISS4; i. Hıbbân 2/256. [3]- I. Sünnî vr. 43 b; E. Nuaym vr. 89a; ayrıca bak. i. Sâd 8/141-142. 219-220; İ. Hışam 2/648: S Saîd ibra Mamur 1/214; el-lsâbe 4/ 46S; el-istîâb 4/467. [4]- S Saâd ibnl Mansur 3/1/212; Muvatta nikah H. 9; ayrıca bak. M. Aliye 2/6; Nihâye 1/252. [5]- M. Zevâid 1/246. [6]- Müsned 3/218: Ş Müsned 7/50; ayrıca bak S. Kübrâ 1/180: i. Sünnî vr. 25b, 43b: £ Nuaym vr. 88b Bu hadis merfu olarakta rivayet edilmiştir. [7]-1. Mâce tıp H. 3450; F. Kadir 6/220; el-Leâli'l-Masnûa tıp 2/413. [8]-K Ummal 10/28109: ayrıca bak 10/28128-28129. 28133, 28149; Müslim şerhi 6/366; E. Nuaym vr. 89a. [9]- Nihâye 1/201, S/19; Fâık 4/66. [10]- Müslim F. Sahabe H. 225; Hâkim 3/403. [II]- Müsned 1/38; Ş. Müsned 22/444. [12]- Nesîmî 3/225; Bağdadî s. 13. 89. 165. 168 [13]- i. Kayyim s. 334, 444. [14]- Bağdadî s. 13. 89. 165, 168. [15]- I. Kayyim s 418.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp