Akrep Sokması

Akrep Sokması :
Akrep zehirli bir hayvandır. Akrebin zehiri öldürücü, eti ise tiryaktir, panzehirdir. Yılan da böyledir. Yılan ve akrebin eti, soktuğu yere bağlanırsa, zehirini tesirsiz (nötr) hâle getirir.
Bal arısı daağzından bal yapar, kuyruğundan ise zehir sokar. Yüce Allah, bu hayvanlarda birbirine zıt her iki özelliği birden yaratmıştır

*İbni Mes'ud (r.a.) demiştir ki: "Bir defasında Peygamber Aleyhis-Selâm namaz kıldırıyordu, secdeye vardığı zaman parmağından akrep soktu. Namaz bitince: "Allah, akrebe lanet etsin, ne peygamber tanıyor ne de bir başkasını" dedi.
İbni Mes'ud sözüne devamla der ki: Sonra Peygamber Aleyhis-Selâm, bir miktar su ve tuz getirilmesini istedi. Akrebin soktuğu parmağını tuzlu suyun içine koydu. İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okudu. Nihayet ağrı kesildi"

*Peygamber Aleyhis-Selâm bu hâdise de hem maddi ve hem de mânevi tedaviyi birlikte uygulamıştır. Akrebin sokmasından meydana gelen harareti, soğuk su ile serinletmiş, yine akrebin vücuda verdiği zehiri de tuz ile tesirsiz hâle getirmeye çalışarak maddi tedaviyi yaptıktan sonra; akrebin vücutta vereceği zarardan dolayı da, en yüce isimleriyle Allah'a sığınarak mânevi tedaviyi de ihmal etmemiştir.
Çünkü Peygamber Aleyhis-Selâm yedi türlü ölümden Allah'a sığınmıştır. Ansızın ölümden, zehirli hayvanların sokmasından dolayı meydana gelen ölümden, yırtıcı hayvanların parçalayıp öldürmesinden, yanarak ölmekten, boğularak ölmekten, yıkıntı altında kalarak ölmekten ve harpten kaçarken öldürülmekten"

*Bu konuda Süheyl İbni Salih (r.a.) de şöyle der: "Ben, Peygamber Aleyhis-Selâm'ın huzurunda oturuyordum. Ashab'tan bir kimse geldi de:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Bu gece zehirlendim de sabaha kadar uyuyamadım"dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Ne ile zehirlendin?" diye sordu. O kimse: "Akrep sokması ile" dedi. Bunu duyan Peygamber Aleyhis-Selâm: "Ama sen akşamladığın zaman, Allah'ın yaratmış olduğu bütün hayvanların şerrinden, O'nun tam olan Kur'ân'ına ve sıfatlarına sığınırım" diye duâ etseydin, inşaallah akrep sana zarar vermezdi" buyurdu.

* Yine bir başka Hadis-i şerifte ise: "Her kim sabahleyin üç kere "Allah'ın yaratmış olduğu hayvanların şerrinden, O'nun tam olan Kur'ânına ve sıfatlarına sığınırım" diye duâ ederse, akşama kadar akrep ona zarar vermez. Her kim de bu duayı akşamlayin üç kere okursa, sabaha kadar akrep ona zarar vermez" buyrulmuştur.

Akrep Sokmasına Karşı Faydalı Bazı Maddeler:

Sarımsak, yılan ve akrep sokma-larında panzehirgörevini yapar. Yılan ve akrebin soktuğu yere sarımsak sürülmesi veya bağlanması çok faydalıdır.
*Kepek, turp yaprağı ile pişirilirse, akrep sokmasından dolayı meydanagelen ağrıyı teskin eder7
*Sirke, hem soğutucu ve hem de ısıtıcı özelliğe sahiptir. Kötü yaralara, kaşıntıya, haşerât sokmasına, ateş yanığına ve diş ağrısına karşı gayet faydalıdır 8
*Turunç kabuğunun özsuyu içildiği zaman, yılan ve akrep sokmasına karşı faydalıdır. Turunç kabuğunun yılan ve akrebin soktuğu yere bağlanması da faydalıdır. Hindiba yaprakları ilaç yapımında kullanılır, akrep sokmasına karşı dafaydalı olup, çoğu zehirlere karşı mukavemet gösterir9
*Süt, bütün zehirlenmelere karşı bir tiryak (panzehir)'dir. Tereyağı, bal ile şerbet yapılıp içildiği zaman zehirlenmeye, yılan-akrep sokmasına karşı faydalıdır10

*Sarı msak suyu, sade olarak veya tuz ile karıştırılarak akrebin soktuğu yere sülürür. Zehirli yılan ve akrebin soktuğu yer, tedavi maksadıyla dağlanır11* Akrep ikiye bölünüp, soktuğu yere sarıldığı zaman gayet faydalıdır 12* Hâlid b. Abdullah b. Harmeleel-Mûdlicî, teyzesinden rivayet ederek demiştir ki: "Bir defasında Peygamber Aleyhis-Selâm, akrep sokmasından dolayı eli sargılı olarak hutbe okudu." (i. Sünnî vr. 46b)

Nefes Etmek:

Câbir b. Abdullah (r.a.) demiştir ki: Amr İbni Hazm, Medîne'de yılanın soktuğu bir kadına nefes etmek (rukye) için çağrıldı da, gelmek istemedi. Bu durum, Peygamber Aleyhis-Selâm'a haber verildiği zaman, Amr'ı çağırttı. Geldiğinde: Ey Allah'ın Rasûlü! Sen, nefes yapmayı yasaklamıştın" dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm: "Nefes yaparken okuduğun şeyleri bana arzet bakalım" buyurdu. O da arzetti. Amr'ın okuduklarını işiten Peygamber Aleyhis-Selâm: "Bunlarla nefes yapmakta bir sakınca yoktur. Bunlar ancak hastaya güven duygusu telkin eder. Bunlarla nefes etmeye devam et!" buyurdu 13

* Yine Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Benim bir dayım vardı, akrep sokmasından dolayı nefes yapardı. Peygamber Aleyhis-Selâm, nefes yapmayı yasakladı. Bunun üzerine Peygamber Aleyhis-Selâm'a vardı da: "Yâ Rasûlallah! Siz, nefes etmeyi yasakladınız, ben ise akrep sokmasından dolayı hasta olanlara nefes yaparım" dedi. Bunu işiten Rasûli Ekrem (s.a.v.): "Her kimin, din kardeşine faydalı olmağa gücü yetiyorsa, yapsın!" buyurdu 14

Kaynaklar: Ayni 7/303-304. 10/217; 8. Mechûd 16/169. [2]-Ibnül-Kayyîm. Tıbbün-Nebevî s. 141; C. Sağır 2/103: F. Kadir 5/270; Abdürrezzak 10/435-36 Hadis 19620; K Ummal 10/ 28544. 28548 E Nuaym vr. 97b: i. Sünni vr. 46a. [3]-Muzned 2/171. 4/204, ayrıca bak. E. Davud vıtr H. 1552; Nesai z/net 8/283; Müsned 3/427: Nihâye 4/245. [4]-Muslım zikir H. 2709: E Davud tıp H. 3898. [S]- Müsnedütbı Hanıfe s. 399: E Nuaym vr. 98b [6]- Bağdadi s. 83/84 U]- Aynı eser. s 165 [8]- Kamus 3/1274. [9]-I. Kayyım s. 3S9, 443 F Kadir 4/348 f '1- Nesim! 31iti ]~ KuteYbe s 230 [13]- Müsned 3/394; ayrıca bak_ Müslim selam H. 63. [14]- Müslim selam H. 62; Bağdadi s 227; £. Nuaym vr. 98b

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp