Evlenecek Çiftlerin Ailelerinde Eğitimlilik Önemlimi?

Evlenecek Çiftlerin Ailelerinde Eğitimlilik Önemlimi? :

Yaşamın hemen her sahasında olduğu gibi eğitimlilik, evlenecek çiftlerin aileleri için de önemsenecek bir Durumdur. Evlenecek çiftler eğitimli Olabilir. Ama az önceki paragraflarda Da belirttiğimiz üzere, kişilerin evliliklerinde ailelerinin rolleri de hiç küçümsenmeyecek biçimde etkili ve büyüktür. Evliliklerle bir bireyin bir başka ailenin mensubu olarak o aileye katılması söz konusu olduğunda, katıldığı ailenin eğitimsiz veya evlilik yoluyla aileye katılan bireyden daha az Bir eğitimliliğe sahip olması durumunda, meydana gelecek anlayış,

Kavrayış ve kültürel farklılığın, ne Denli zor bir diyalog doğuracağını tartışmaya lüzum bile yoktur. Ailelerin eğitimli bireyleri, eğitimleri esnasında kendilerini yeniler neyi ve eğitimlerini, mezuniyetleri Sonrasında da sürdürme imkânını elde etmişlerse, (demek ki) kuşaklar Arası anlayış farklılığını, en aza indirgemiş kimseler olabilirler. Bu durum Da, evlenen çiftlerin, hısımlık kurduksan ailelerle daha kolay iletişim kurmalarına neden olur. Evlenen çiftlerden birinin eğitimsiz, evlilik yoluyla yeni mensubu bulunduğu ailenin de eğitimli olduğunu

Var sayarsak, bu dengesiz durumda, Evlenen çiftlerden eğitimsiz olanını ne Kadar zor bir yaşamın beklediğini idrak edemeyecek hiç kimse yoktur. Velev ki, evlenen çiftler aralarında mükemmel anlaşabiliyor olsun. Burada söz konusu edilen, salt Evlenen kimselerden birinin eğitimliliği veya eğitimsizliği değil, karşılıklı Olarak, ailelerin eğitim düzeylerinin Uyumluluğu da anımsanmalıdır.

Evliliklerde, ailelerin eğitimliliğice kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yorumla, eğitimli ve eğitimsiz Ailelerin hısımlık kurmalannı önerip, Böylece de aristokratlar veya entelektüeller sınıfının bir alanda toplanmasını önermiş olduğumuz şeklinde bir Sonuca gidilebilir. Şunu hemen söylemek yerinde olur ki, kesin hatlarla Böyle bir yönlendirme gayreti içinde Değiliz.

Bizim söylemeye çalıştığımız insan gruplanın eğitim farklılıklarından doğan diyalog ve iletişim zorluklanı vurgulamaktır. Yoksa kişi ve ailelerin tercihlerine kesinlikle saygılıyızdır. Zaten bu çalışma başından sonuna kadar, hiçbir şekilde öneriler Şablonu sunan bir çalışma değildir. Biz, bazen doğrunun kriterini orta yere bırakıp, aradan çekiliriz. Daha sonrası kişilerin tercihine kalır. Birey doğru ve yanlış uygulamalara girmekte Alabildiğine hürdür. Katılması söz konusu olduğunda, katıldığı ailenin eğitimsiz veya evlilik yoluyla aileye katılan bireyden daha az Bir eğitimliliğe sahip olması durumunda, meydana gelecek anlayış, Kavrayış ve kültürel farklılığın, ne Denli zor bir diyalog doğuracağını tartışmaya lüzum bile yoktur.

Ailelerin eğitimli bireyleri, eğitimleri esnasında kendilerini yeniler neyi ve eğitimlerini, mezuniyetleri Sonrasında da sürdürme imkânını elde etmişlerse, (demek ki) kuşaklar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp