Evlenen Çiftlerin Eğitim Yaşamları

Evlenen Çiftlerin Eğitim Yaşamları :

İnsan, günümüz dünyasında sosyal bilinç, sosyal kimlik kazanmaya ve sosyal şekillenmeye, eğitim kurumlarına adım attığı andan itibaren başlamış olur. Bireyin, bireyler içindeki hill ve davranışlarının sağlıklı gözlemlene bildiği ilk alan, eğitim yaşamının geçtiği okuldandır. Kişilerin eğitim yaşamlannda elde ettikleri başarı performansı, yaşam içinde de belirleyici bir rol oynar. Eğitim başarısı, insanın ilk muvaffakiyetinin referansıdır. Gelişmiş ülkelerde önemli mevkilere atanacak veya seçilecek kimselerin, yaşamda muvaffakiyetlerine bakarak, onlann gelecekteki başarılan hakkında önemli bir kanaat sahibi olurlar. Onların gözettiği, kişilerin geçmişlerindeki muvaffakiyet alanlannın başında da, eğitim muvaffakiyeti gelmektedir.

Şayet bu ölçü doğru bir ölçüyse, eğitim yaşamında mezuniyetlerini önemli bir dereceyle bitirememiş kimselerin, gelecekte de önemli bir başannm ve üstün bir hizmet üretiminin sahibi olamayacağı kanaati kişiliklerin yorumlanmasında, batıda hâkim bir kanaattir. Biz, bu noktayı batılılar gibi yorumlamıyoruz. Bizim diyarlanmızda, yaşamda nice muvaffak olmuş kimseler vardır ki, onlann pek çoğu eğitimden, değil bir derece almak, yeterli bir eğitimle tanışmamışlardır bile. Biz, kişinin eğitiminde eğitim yaşamına sadık kalıp, kalmadığını, eğitim yıllan esnasında, insan ilişkilerinin yüzeyine bakmayı tercih etmek durumundayız. Kişi bazı ulvi ve yüce duygulan, erdem ve faziletlllıği, sabır ve metaneti, bitmeyecekmiş gibi uzadıkça uzayan, eğitim yıllan sırasında öğrenir.

Yine kişi, birtakım olumsuz karakter kesitlerine saplanışı, kişilik yitimini ve şahsiyet kaybını, şahsiyetinin şekillendiği sıralarda, eğitim yıllarında yaşar. Bunun için, eğitim yıllarında, ders kına veya ailesini yanıltıp, okul sıralan yerine, değişik iç savunmalar üretip, sudan bahanelerle, başka yer. erde akşamlayan öğrenci tipleri, evlilik yıllarında da tehlikeli kişiler olabil•yoğlar. Tabi bu durum, kişide şekillermiş bir mizaç olarak karşımıza çıkağında, evliliklerde tehlikeler arz edebilir. Yine bazı kişiler, eğitim yıllarında, eğitim kurumlarını sanki bir "adres belli olsun" anlayışıyla kullanıp, sorulduğunda "okula gidiyorum" diyebilmek için, bahane arkadaşı olarak değerlendiren ama aslında okul sıra. arı yerine, sinema, tiyatro, bar, kahvehane veya diğer eğlenti sıralarına Koşar. Bu sayede hem çevresine, hem de ailesine yalan söylemeyi, sıradan ve önemsenmeyecek bir alışkanlık haline getirirler. Sonuçta da ite kaka bir şekilde mezun olurlar. Bu tıpların, birtakım katakullilerle) iş yaşamdan başarılı olabilir ama aile yaşantılannın önemli bir baban kaydedebilmesi beklenmemelidir.

Bazı tipler eğitim yıllan sırasında, pek fazla meraklı olduklarını söylerler. Kişide merak bilim tahsili için mühim bir özelliktir. Meraklı olmayan biri, öğrenmenin zahmetine tahammül edemediği gibi, o, birilerinden not devşirmenin de peşinden koşmakta bir sakınca görmez. Bizim burada sözünü ettiğimiz, eğitim yıllan sırasında pek meraklı olduğunu söyleyen kimselerin, meraklan ne bilim ne de fendir. Onlann meraklan, kadın erkek ilişkilerinin mahremiyetidir. Bu mizaç sahipleri, ileride evliliklerinde yaşamadan gereken mahremiyetin tüm detaylarını, meraklılıklarının dayanılmaz dürtüleriyle eğitim yıllananda bir çırpıda öğrenivemler! Daha sonra da, karşılaştıksan birine, evliliğin mahremiyetiyle ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını söylemekten de geri durmazlar. Bunlar, evlilik yaşamı için tehlikeli kimselerdir ve uzak duruldukça zararlı olmazlar.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp