Karaciğer Büyümesinin Belirtileri

Karaciğer Büyümesinin Belirtileri :

Karaciğer büyümesi olan kimseler karaciğer üzerinde hafif hassasiyetten başka bir belirti hissetmeyebilirler.

üyümenin nedenine bağlı olarak bazı kimseler karnın üst sağ kısmında ağrı duyabilirler ve değişen derecelerde sararma olabilir.

Karaciğer büyümesi karın bölgesinin doktor muayenesi sırasında belirlenir.

Normal karaciğer yumuşaktır ve vücudunuzun sağında kaburgaların alt iç kısmındadır.

Bazı zaman doktorunuz elini kaburganızın bitimine koyup derin bir nefes almanızı (derin nefes karaciğerin aşağı inmesini ve doktorun eliyle onun kenarını hissetmesini sağlar) isteyerek karaciğeri yokla-yabilir.

Büyümüş veya daha sertleşmiş bir karaciğer bu muayeneyle belirlenebilir.

Bu büyümüş dalağı (splenomegali) bulmada kullanılan tekniğin aynısıdır.

Dalak sol tarafta alt kenardaki kaburganın iç kısmındadır.

Şişman kimselerde karaciğeri veya dalağı bulmak daha zordur. CT (bilgisayarlı tomografi) ultrasonla inceleme veya MRI muayenesi (manyetik rezonans) karaciğerin büyüklüğünü, şeklini, dokusunu ve ayrıca organda tümör olup olmadığını açıklar.

SEBEPLER

Karaciğerin büyümesinde belki de en sık görülen sebep yağ birikimidir. A.B.

Devletlerinde yağlı bir karaciğer ekseriyetle kronik alkolizmden veya basit şişmanlıktan kaynaklanır.

Kortikosteroidlerin uzun zaman kullanılması da bu duruma neden olabilir.

Reye sendromu aşağı yukarı her zaman sadece çocuklarda görülen akut bir hastalıktır.

Karaciğer hücreleri arasında yağ birikimleri olması bu hastalığın bulguları arasındadır.

Glikojen depolama hastalığı neticesinde aşırı miktarda glikojen bulunması da karaciğeri büyütebilir. Glikojen karaciğerin depoladığı ve glikoza çevirdiği bir nişastadır.

Glikoz vücudun enerji kaynağı olarak kullandığı bir şekerdir.

Glikojen birikimi karaciğere yağ sızmasına sebep olan birçok hastalıktan kaynaklanır.

Ayrıca, aşırı glikojen birikimi çocuklarda ve gençlerde kontrolü iyi yapılmamış seker hastalığından olabilir.

Amiloidoz (Amyloidosis) hastalığı, karaciğerde ve vücudun başka kısımlarında amiloid denilen bir protein türünün aşırı derecede depolan-masıdır. Amiloid karaciğeri büyütür, soldurur, lastik gibi bir kıvama getirir.

Ödem (su toplaması) bu hastalıkta sık görülen problemlerdendir.

Teşhis için kan testi ve karaciğer biopsisi ilk yoldur.

Karaciğer, tümörlerden veya başka hastalıklardan kaynaklanan yaraların sızmasına açık bir organdır.

Miliyer tüberküloz (miliyer sözcüğü tohum serpilmiş gibi çok sayıda ve bu tür diğer bir hastalıkta oluşan tümörleri veya hastalık odaklarını tanımlar) sarkoidozdur.

Sebebi bilinmeyen ve karaciğer dahil vücudun birçok organında yaralar yapan bir hastalıktır.

TEDAVİ

Karaciğer büyümesinde tedavi buna neden olan sebebe bağlıdır.

Alkolün bırakılması ve gereğinde kilo verilmesi önerilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp