Obstrüktif Restriktif Pulmoner Hastalıklar

Obstrüktif Restriktif Pulmoner Hastalıklar :

Diffüz pulmoner hastalıklar iki kategoride sınıflandırılabilirler. (1) Obstrüktif hastalık (hava yolu hastalığı): Havayolunda herhangi bir seviyede kısmi ya da tam tıkanıklığın neden olduğu direnç artışı sonucunda hava akımında kısıtlanma ile karakterizedir. (2) Restriktif hastalık: Akciğer parankimasının genişlernesirıde azalma ve azalmış total akciğer kapasite i ile tanımlanır. Belli başlı diffüz obstrüktif akciğer hastalıkları amfizem, kronik bronşit, bronşekıari ve astımdır. Bu hastalıksan olan hastalarda total akciğer kapasitesi ve zorlu visal kapasite (FVC) ya normaldir ya da artmıştır. Belirgin özellik ise genellikle birinci saniyede forced (zorlu) ekspratuar yoğunluk ölçümü (FEV 1) ile belirlenen ekspirasyondaki akım hızında azalmadır. Böylece FEV 1'in FVC‘ ye oranı karakteristik olarak azalmıştır. Ekspirasyondaki tıkanıklık klasik olarak astıranda görüldüğü gibi hava yolunun anatomik olarak daralması ya da karakteristik olarak amfizemde görüldüğü gibi elastik geri çekilmenin kaybı sonucunda olur.

Obstrüktif hastalığın aksine, diffüz restriktif hastalıklarda FVC azalmıştır ve ekspirasyondaki akım hızı bununla orantılı olarak normal ya da azalmıştır, Böylece FEVIFVC oranı normale yakındır. Restriktif bozukluk iki genel durumda olur: (1) akciğerlerin normal olduğu durumda göğüs duvarı anomalilerinin varlığı (şiddetli obesite, plevra hastalıkları, Guillain- Barr sendromu (Bölüm 23) gibi solunum kaslannı etkileyen nöromusküler hastalıklar); (2) Akut ya da kronik interstisiyel akciğer hastalıkları. ARDS klasik akut restriktif bir hastalıktır. Kronik restriktif hastalıklar pnömokonyozlar, etiyolojisi bilinmeyen interstisiyel fibrozis ve sarkoidoz is gibi birçok infiltratif durumu içerirler.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp