İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel Akciğer Hastalığı : Kronik ve enfeksiyona bağlı olmayan hastalıktır.İnterstisyel akciğer hastalığı hakkındaki makalemiz aşağıda yer almaktadır.

Interstisyel akciğer hastalığı kronik, habis olmayan ve enfeksiyona bağlı olmayan 180'den fazla hastalığın oluşturduğu bir gruptur. Bu hastalıkta alveol (akciğerdeki hava kesecikleri) duvarında iltihap hücreleri birikir ve alveolün çevresindeki bağ dokuda anormal nedbe dokusu oluşur .

Hastalık ilerlerse, nedbe dokusu akciğerin büyük bir bölümünün harap olmasına neden olabilir. Bu hastalıkların çoğunun nedeni bilinmemektedir. Hastaların çoğu 50 yaşın üstündedir.

Anormal nedbe dokusunun oluşmasının en önemli sonucu, kana oksijen geçişinin bozulmasıdır. Bu nedenle bu hastalığa yakalanırsanız, yorgunluk, halsizlik ve özellikle beden hareketleri yaparken nefes darlığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, ara sıra göğüste rahatsızlık hissiyle birlikte balgamsız öksürük görülebilir.

Teşhis

Doktorunuz, varolan belirtilere ve stetoskopla göğsünüzü dinlerken duyduğu seslere dayanarak interstisyel bir akciğer hastalığından kuşkulanabilir. Bu durumda bir anormallik olup olmadığını anlamak için göğüs filmi çektirecek ve akciğer fonksiyon testleri yaptıracaktır. Teşhisi doğrulamak için akciğer dokusundan biyopsi örneği alınabilir.

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Ne Kadar Ciddidir?

Bu hastalıklar nedene göre farklı seyirler gösterirler. Bazıları ilerleyerek ölüme neden olurken, bazıları hafif seyreder.Sarkoidoz bu hastalıkların sık görülen bir tipidir. İnterstisyel akciğer hastalığının diğer tipleri arasında idiopatik akciğer fibrozu, pulmoner alveoler proteinosis ve Goodpasture sendromu bulunmaktadır.

İdiopatik Akciğer Fibrozu

Bu, giderek artan nefes darlığına neden olan, kronik, enfeksiyon sonucu oluşmayan ve habis olmayan bir hastalıktır. Belirtilerin ortaya çıkmasından sonra ortalama yaşama süresi 4-5 yıldır, ancak bir çok hasta daha uzun süre yaşar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen bu hastalık, daha çok ortayaşlarda ortaya çıkar.

Akciğerlerin stetoskopla dinlenmesi, göğüs filmindeki tipik bulgular ve akciğer fonksiyon testleriyle teşhis konur. Bunula birlikte akciğer biyopsisi de gerekebilir. Eğer sürekli asbeste maruz kalınmışsa, bu hastalıkla birlikte akciğer kanseri de görülebilir. Tedavide kortikosteroidler verilebilir, ancak çok az hastaya yararlı olur. Bu hastalıkta bazen akciğer nakli yapılmaktadır.

Pulmoner Alveoler Proteinosis

Bu hastalıkta alveollerde (akciğerdeki hava kesecikleri) bazı maddeler birikir, nedeni bilinmeyen bu hastalık, daha çok 20 ile 50 yaş arasındaki erkeklerde ortaya çıkar.Bu hastalığın göğüs filminde görülen yaygınlığı ile kıyaslandığında nefes darlığı hafiftir (idiopatik akciğer fibrozunda ise, nefes darlığı akciğer filmide görülenlerden beklenmeyecek kadar ağırdır). Sorun zaman içinde kötüleşebilir ya da kendiliğinden ortadan kalkabilir.

Bazen, akciğerlerde biriken madde genel anesaaai altında çıkarılabilir. Bu girişim önce bir akciğere, daha sonraki bir tarihte ise diğer akciğere uygulanır. Ara sıra hastalık tekrarlasa da, bu hastalar genellikle iyileşir.

Goodpasture Sendromu

Nedeni bilinmeyen bu hastalık genellikle genç erkeklerde ortaya çıkar ve akciğerlerde kanamaya ve glomerülonefrite (bir tür böbrek iltihabı) neden olur.Yalnızca kanamanın kendisi çok tehlikeli olsa da, akciğer şikayetleri hafiften ağıra kadar değişebilir. Teşhis ya akciğer ya da böbrek biyopsisi,ile konur. Hastalığın seyri büyük değişkenlikler gösterir. Hastalığı kontrol etmek için kortikosteroidler ya da siklofosfamid verilebilir. Ayrıca hastalığın oluşmasında rolleri olabilecek antikorlara karşı da tedavi yapılabilir.

Yorumlar

 • Ism*** Kı****
  7 yıl önce
  akciğerde buzlu cam götünümü,öksürük gittikçe yayılan enfeksiyon hangi hastalık belirtisidir
  • Şifalı Bitkilerim
   7 yıl önce
   Alveollerin kısmen hava dışı bir yapıyla dolması, interstisyumda sıvı, hücre infiltrasyonu ya da fibrozise bağlı kalınlaşma, alveollerde kısmi kollaps ya da bunların bir kombinasyonu sonucu gelişebilir. Akciğer ödemi, pnömoni, bazı idiyopatik interstisyel pnömoniler buzlu cam görünümünün eşlik ettiği hastalıklara örnek olarak verilebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp