Şekersiz Diyabet (diabetes İnsipidur) Belirtileri

Şekersiz Diyabet (diabetes İnsipidur) Belirtileri : Şekersiz diyabet ile şeker hastalığı (dia- betes mellitus) arasındaki farkın anla­şılması için küçük bir parantez açmak gerekir. En yaygın biçim olan diabetes mellitus, pankreasın ürettiği bir hormon olan insülinin vücuttaki işlevini yerine getirememesinden ya da yetersiz üreti­minden kaynaklanır. Şekersiz diyabetin nedeni ise hipotalamus çekirdeklerinin yeterli ADH üretememesidir. ADH'nin işlevi böbreklerin su tutmasını sağlaya­rak idrar yoluyla aşın su kaybını önle­mektir. Bu hormonun yokluğu ya da eksikliği idrar yoluyla aşırı su kaybına yol açar. Bir şekersiz diyabet hastası günde 20 litreye kadar idrar yapar. Bu miktarın 40 litreyi bulduğu bir olgu da bildirilmiştir.Vücudun bu ölçüde aşırı sıvı kaybı­nı dengeleyecek düzeyde sürekli sıvı alınmazsa, hasta kısa sürede ölümün eşiğine gelir. Kaybedilen suyu yeniden alma gereksinimi şekersiz diyabetin te­mel yakınmalarını doğurur:

Susuzluk duygusu ve bol miktarda su içme isteği (polidipsi). Susuzluk özellikle ağır ol­gularda süreklidir ve rahatsızlık verici­dir. Hastanın geceleyin de idrar yapma­sı ve su içmesi gerekir. Kısa bir süre için bile su içmemesi vücudun susuz kalmasına bağlı olarak ağır bozuklukla­rın ortaya çıkmasına yol açar. Susuzluk çok şiddetlenir ve su eksikliği uzarsa, hastada huzursuzluk tablosu başlar ve bu durum deliriuma (bilinçsiz saldırgan hareketler) kadar varabilir.Hastalık özellikle çocuklarda ağır seyreder, ama çocuklar hastalığa olduk­ça ender yakalanır. Su eksikliğine aşın duyarlı olan çocuklarda vücudun susuz kalma belirtileri erişkinlere oranla daha erken ortaya çıkar.

Olguların büyük bölümünde hasta­lığın başlıca belirtileri günlük idrar miktarının artması (poliüri), susuzluk ve aşırı su içmedir (polidipsi). Tabloya bazen ADH eksikliğine bağlı olmayan, ama hipotalamusun birden fazla mer­kezindeki lezyonlardan kaynaklanan başka bozukluklar da eklenir. Bunlar­dan bazıları şişmanlık, kadınlarda âdet düzensizlikleri ya da âdetin bütünüylekesilmesi, erkeklerde cinsel iktidarsız­lık ve vücut ısısının düzenlenmesine ilişkin bozukluklardır. Şekersiz diya­betli hastanın vücut ısısı normalin altı­na düşer; ayrıca hastalıklara direnci azalır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp