Hipnoz Çeşitleri

Hipnoz Çeşitleri :

A) HETERO HİPNOZ

Bir sujenin (hipnotize edilen kişi) veya suje topluluğunun hipnozitör aracılığı ile çeşitli teknikler kullanılmak suretiyle hipnotize edilmesidir.
Burada etken olan hipnozitördür. Hipnozitörün yol göstericiliğinde süje ve süjeler hipnotize edilirler.

Dört şekilde olabilmektedir. Bunlar:
1) Ferdi Hipnoz,
2) Grup Hipnozu,
3) Kollektif Hipnoz,
4) Sosyal Hipnozdur.

B) OTO HİPNOZ

Kişinin herhangi bir yardımcıya gerek duymadan kendi kendisini hipnotize etmesi halidir. Bu, iki şekilde olmaktadır.
1- Post Hipnotik Telkine Dayalı Otohipnoz: Önceden başka biri tarafından hipnotize edilmiş ve kendisine hipnoz esnasında bazı telkinler verilmiş olan bir kişinin bu telkinlerin tesiri ve yardımı altında daha sonraları kendi kendisini hipnotize edebilmesidir. Daha önceki telkin; süre ve etkinlik olarak otohipnozun kalitesinde önemli oranda pozitif bir farklılık meydana getirir.

2- Otohipnozun Özel Usullerle Elde Edilmesi: Bu durum hipnozitöre gerek duyulmadan kişinin kendi kendisini otohipnoza sokmasıdır.
Transandantal meditasyon ve yoga yapanların, dini tarikatlara mensup dervişleriri durumları bu hale örnek verilebilir.
Kişiler kendi gayretleri ile otohipnoza girerler. Telkinin istenildiği şekilde kişinin kendisi tarafından yapılması mümkündür. Uygulamalarda çoğu kez telkin kullanılmamaktadır.

C) ÖZEL HİPNOZ HALLERİ VEYA HİPNOZA BENZEYEN DURUMLAR

1- Yol veya Direksiyon Hipnozu: Her türlü monoton uyaran, insanı hipnoza sokmada önemli oranda rol oynamaktadır.
Yorgun olmak ve uykusuz kalmak, özellikle yol esnasında ve direksiyon başında hipnoza girilmesini sağlamaktadır.
Uzun ve virajsız otoban yollarda kazaların olmasını bu şekilde açıklayabiliriz.
Yoldaki kesik çizgilere veya yol kenarındaki bazı işaretlere sürekli bakıldığında da hipnoza girilebilir.

2- Televizyon Hipnozu: Hipnoza girmede temel nokta şuurun belirli bir noktada toplanması, dikkatin belirli şeylere yoğunlaşması, bunun dışındaki uyaranların algılanmaması halidir.
Çok önemli bir konuşmayı takip ederken, milli bir maçı seyrederken evdeki çocuğumuzun veya eşimizin bize seslenişini işitmeyiz.
Bu, hipnoza benzer bir haldir. Beyin korteksimiz dışarıdan gelen uyarıları inhibe etmekte ve şuurumuz sadece seyrettiğimiz şey için çalışmaktadır.

3- Selektif Hipnoz: Anne, uyurken kendisine yapılan hiçbir gürültü ile uyandırılamazken, çocuğunun en küçük bir sesiyle uyanması enteresandır.
Değirmenciye değirmeninin sesi bir ninni gibi gelir. Değirmenin sesi kesildiğinde, onun için tersi bir anlamla ona bu sessizlik, bir uyaran haline dönüşmektedir.
Bu tamamen bilinçaltımızı şartlandırmamıza bağlı olarak gelişen selektif bir hipnoz halidir.

D) İLAÇLA HİPNOZ

İlaçla hipnoz, hipnoza dirençli vakalarda, sosyal, medikal ve siyasal amaçlarla kullanılmaktadır.
Bu yöntem %2,5 pentothal solüsyonun damar içine dakikada 1 cm2 olmak üzere gayet yavaş zerk edilmesi şeklinde uygulanır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp