Telkinin Gücü

Telkinin Gücü :

Hipnotize edilmenin ardından verilen telkinlerin direkt şuuraltına hitap ediyor olması, tedavinin gücü hakkında hiçbir şüpheye fırsat vermez.
Hepimiz yaşamımızın her safhasında yolda yürüyorken, gazete okuyorken, televizyon izliyorken, başkaları ile iletişim halinde olduğumuz her an ve hatta kendi başımıza kaldığımız zamanlarda bile telkinler altındayız.
Kendimizle yaptığımız içsel konuşmalar ve özellikle şartlanmış içsel sesimiz bize negatif telkinler yapar.
Aldığı telkinleri kontrol edemeyenler yaşamlarını kontrol edemezler.

İki tür telkin hücumuna maruz kalmaktayız. Birincisi dışarıdan gelen telkin. Bu telkinler hep moralimizi azaltıcı, gücümüzü zayıflatıcı yönde çalışır.
Bunları görmezden gelmek, önemsememek bizim elimizdedir. çoğu kez insanlar bunu başaramazlar ve olumlu yönde telkin için hipnotize olmaya adeta mecbur kalırlar.
Bazen de etkisi altında kaldığımız masum telkinler olabilir yaşantımızda.

Örneğin, bazı meslektaşlarımız ilaç firmalarının tanıtım yetkililerinin (reprezant) etkisi altında kalabilmektedirler.
Bazıları ise reprezantın çalışmasından etkilenmemekte, ama kendi bildiği ilaçları daha fazlaca yazmaya devam etmektedir.
Aslında kendi bildiği ilaçları da yine belirli etkilenmeler ve telkinler sayesinde yazmaya başlamıştır.
Reprezantlar, hep dikkat etmişimdir, telkine daha açık doktor arkadaşlarımıza yönelik çalışma yapmayı istemektedir.
Elbette ki kendilerine göre haklılık payları vardır. Herkes yapmış olduğu işin karşılığını almayı ister. Bu yüzden onlar tercihlerini hep telkine daha açık, tesir altında kalan doktor arkadaşlarımıza çalışma yaparak kullanırlar.
Diğer telkin ise, kendi içimizden bir yanardağın fışkıran lavları gibi ihtişamla çıkabilme gücüne sahip olan hayal gücümüz sayesinde meydana gelir.
Hayal gücümüzü kullanarak kendimize yaptığımız telkin, muhteşem bir etkinliğe sahiptir.
Şimdi yapmış gibi hayal etmek şuuraltına verilen çok önemli bir telkindir.Şuuraltı sadece şimdiki zamanda bulunur ve şimdiki zamanda yaptığımızı ifade etmeye devam ettiğimiz eylemler, mutlaka hayatın pratiğine doğar.
Hayalimizi düzenleyiş biçimimiz, hayatımızı tanımlayış ve yaşayış biçimimizi belirler.

Gerçekte hayat içinde yaşadıklarımızla iyi kurulmuş bir hayal arasındaki farkı anlayamayan insan beyni; inandığı sürece otomatik pilota bağlanmış gibi her taraftan gelen bilgileri süzer ve sürekli inandığını destekleyecek referanslar arar.
Burada otomatik pilot, anlamlı ve faydalı yönde çalışır. Seçici davranarak olumsuz bilgi ve deneyimlerin tesiri altında kalmayı engeller.
Bu seçicilikte inanmış olmanın önemi ilk sıradadır. Yaşamın vazgeçilemez ve asla yadsınamaz gerçeği, inancın gücünden gelir.
Yapacağınıza, başaracağınıza inandığınız an yapmış ya da başarmışsınız demektir.
Atatürk, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ilk meşalesini yaktığında tüm hücrelerine kadar düşman silahlı kuvvetlerini topraklarımızdan kovacağına inanıyordu.
Bu inancının gücüyle ve sağlam iradesinin desteğiyle hepimiz şu anda ülkemizde rahat ve bağımsız bir şekilde yaşamaktayız.

Merak Ettiği İçin Hipnotizma Yaptırmak İsteyenler

Bu gruptaki insanların bir rahatsızlıkları yoktur. Konuya meraklı oldukları için bu işi yaptığını bildiği kişi veya hekime deneme maksadıyla evde, dost sohbetlerinde ve değişik ortamlarda yaptırmak isterler.
Kimisi inanarak bunu ister, kimisi de gerçekle bağlantısı olmadığını düşünerek böyle bir istekte bulunur.
Profesyoneller, insanların bu şekildeki isteklerini çok mantıklı ve makul görmeyerek genellikle hipnoterapi yapmaya uluorta kalkışmazlar.

Bazı Yeteneklerini Arttırmak İçin Hipnotizma Yaptırmak isteyenler

Konsantrasyon sorunu yaşayan ve böylelikle derslerinde başarı gösteremeyen öğrenciler, bazı sportif etkinliklerde başarı ve performanslarını arttırmak isteyen sporcular hipnotizma olmak için müracaat edebilmektedirler.
Gerçekten de bu tip etkinliklerde hipnoterepinin olağanüstü faydaları vardır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp