Amme(Nebe) Suresi

Amme(Nebe) Suresi : NEBE' SURESİ'NİN MANASI

Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Kırk ayettir. Nebe'haber demektir. Sure kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla...
Birbirlerini hangi şeyden koruyorlar?
Büyük haberden mi?
Ki onlar onda ayrılığa düşmüşlerdir. (Kimiona inanmış, kimi de inanmamıştır.)
Hayır! Anlayacaklar!
Yine hayır, onlar gerçeği anlayacaklar!
Biz, yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
Dağları da birer kazık.
Ve sizi çift çift yarattık.
Uykunuzu dinlenme kıldık.

Geceyi bir örtü kıldık.
Gündüzü geçimlik kazanma vakti kıldık.
Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.
Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık.
Sıkışan bulutlardan şarıl şakıl su indirdik.
Ki onlarla bitkiler ve taneler çıkaralım,
Ve sarmaş dolaş bahçeler yetiştirelim,
Muhakkak ki hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.
O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.

Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
Şüphesiz ki cehennem, bir gözetleme yeridir.
Azgınların varacağı yerdir.
Orada çağlar boyu kalacaklardır.
Orada ne bir serinlik, ne de içecek bir şey tatmazlar.
Sadece kaynar su ve irin içerler.
Yaptıklarına uygun bir ceza olarak.
Çünkü onlar bir hesap günü olduğunu ummuyorlardı.
Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
Şimdi azabı tadın. Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız.
Şüphesiz ki Allah'ın yasak kıldığı şeylerden sakınanlar için kurtuluş vardır.

Bahçeler ve bağlar;

Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar;
Ve dolu kâseler vardır.
Orada yalan ve boş söz işitmezler.
Rabbından bir mükafat ve bağış olarak;
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahmân'dan ki, O'na hitapta bulunmaya kimse muktedir olamaz.
O gün, Ruh ve melekler saf halinde duracaklardır.

Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.
Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün, kişi ellerinin sunduğuna bakacak. Ve kafir: "Keski ben toprak olsaydım." diyecektir

Peygamberimiz (s.a.v.) bu surenin fazileti hakkında şöyle buyuruyorlar:
"İkindi namazından sonra bu sureyi okuyan kimsenin Allah (c.c.) azabım hafifletir." "Nebe' suresini baştan sona kadar okuyan kimseye Cenabı Hakk cennette şarâb-ı tahûr (cennet şarabı) ikram edecektir."

Bu sureyi herhangi bir şeyin üzerine okuyup, o şeyi bir yere emanet etmek, çalınıp kaybolmaması için her şeye kafidir.Her sıkıntının yok olması için bu sure okunmalıdır. Neticede ferahlık görülecektir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp