Stablon Antidepresan

Stablon Antidepresan :

Serotominerjik etkili antidepresandır. Nevrotik ve reaksiyonel depresif durumlar, somatik ve özellikle dijestif şikayetlerle seyreden anksiyodepresif durumlar ve alkol bağımlılarının anksiyodepresif durumlarının tedavisinde.

Kontrendikasyonları:

15 yaşın altındaki çocuklarda, MAO inhibitörü ilaç kullananlarda veya son 15 gün içinde MAO inhibitörü kullanmış olanlarda, gebelerde ve süt veren annelerde kontrendikedir.

Uyarılar / Önlemler:

Genel anestezi alacak hastalarda, anesteziden 24-48 saat önce ilaç kesilmelidir. Doz, tedricen azaltılarak tedavi sonlandırılmalıdır. Oluşabilecek uykuya meyil nedeniyle araç ve motorlu makine kullanan hastalar uyarılmalıdır.

Yan Etkiler:

Mide ve karın ağrısı, ağız kuruluğu, anoreksi, bulantı, kabızlık, gaz oluşumu, uykusuzluk, uykuya meyil, asteni, taşikardi, göğüs ağrısı, baş dönmesi, sıcak basması, solunum rahatsızlığı, kas ağrısı ve yutma güçlüğü gibi.

Etkileşimler:

Fenitoin ve rifampisinle birlikte verilmemelidir.

Dozu Kullanma: Önerilen doz, sabah, öğle ve akşam yemeklerinde alınmak üzere günde 3×1 tablettir. Kronik alkoliklerde, siroz olsun veya olmasın doz değişikliği gerekmez. Renal yetmezliği olanlarda ve 70 yaşın üzeri olanlarda günlük doz 2 tablete indirilmelidir.

Etken Maddesi: Tianeptin

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp