Santral Ven Trombozu

Santral ven trombozu %2-10 arasında bildirilmiştir. Santral ven trombozu subklavian, internal juguler, innominat ven ve superior vena cavayı il- gilendirebilir. Kateter ucunun superior venacavada olması durumunda bu komplikasyon daha nadir görülür. Klinik belirtileri üst eks- tremitede, boyun ve yüz bölgesinde ödemdir. Kateter içinden heparin verilmesinin bu tromboz olasılığını etkilemediği bildirilmiştir. Tedavisi kateterin çekilmesi, ucunun kültürünün yapılması ve antikoagülan tedavi uygulanmasıdır. Süpüratif tromboflebit varlığında antibiyotik tedavisi eklenmelidir.

Kateter embolisi: Santral ven kateteri- zasyonu sırasında meydana gelen bu komplikasyon, iğne içinden geçirilen kateterin geri çekilmesi ile gelişir. Bu nedenle iğne içinden geçirilen kateterlerde, kateterlerin iğne içinden geri çekilmemesi ve iğne ile birlikte çıkartılması gerekir. Büyük damar içinde kesilen bu katerler pulmoner artere kadar embo- lize olabilirler. Bu kateter parçacıkları tromboz, kardiyak aritmiler ve sepsis nedeni olabildiğinden mutlaka çıkarılmaları gerekir. Non-operatif girişimsel radyolojik tekniklerle çıkarılamadıkları durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp