kulak çınlaması dinen ne anlama gelir

Kulak Çınlaması : Kulakçınlaması bir hastalıkolma- yıp, başka bir hastalığın belirtisidir. Bu sorunla başvuran hastaya yaklaşım, öncelikle sorunun nereden kaynaklandığının ayrıntılı incelemesiyle başlar. Kulak çınlamalarının büyük bir kısmı, işitme yollarındaki bir hasar ile birliktedir. Burada kastedilen işitme yolları, kulak zarı, ortakulak ve iç kulaktaki duyu hücrelerinden başlayıp beyin korteksinde sonlanan yapılardır. Bu yapının karmaşıklığı ve bugünkü teknik olanakların yetersizliği nedeniyle sorunun tam lokalizasyonunu yapmakta zorluk çekilir.Çoğu vakada çınlamanın nedeni hastanın hikâyesi, muayenesi, odyolojik ve radyolojik incelemeleriyle anlaşılabilir.

Buna örnek olarak gürültüye maruz kalma, kafa travmaları, ani işitme kayıpları, ortakulakta mayi birikmesi, otoskleroz, ilaç kullanımı, içku- lak sıvı basıncının artması veya kalp-damar hastalıkları, kanda şeker ve yağ miktarlarının artması ilegiden hastalıklar vb. sayılabilir. Yine denge ve işitme sinirlerine ait tümörlerin ilk bulgusu tek taraflı çınlama olabilir.Çınlamanın tedavisi de sebepleri gibi çeşitli olmak zorundadır.

Sensorinöral işitme kayıplarıyla birlikte olan çınlamalarda en etkili ve doğrudan tedavi, işitme cihazı kullanımıdır. Hasta işitme keskinliğinin artmasıyla çınlamasının da azaldığını fark eder, işitme cihazı ile birlikte veya ayrı kullanılan çınlama maskeleyicileri de hastayı biraz rahatlatabilir. Bu hastaların % 40-50’sinin İşitme cihazı veya çınlama maskeleyici- den yararlanmaları beklenir. Geceleri ise hastanın FM istasyonlarına ayarlanmış radyo Heuyuma-ya alışmaları önerilebilir.Tedavi için kullanılan çok çeşitli ilaçlar arasında vitaminler, damar genişleticileri, kalsiyum kanal blokerleri sayılabilir, ancak bunların hiçbirinin etkinliği kanıtlanmış değildir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp