Gözde Damar Tıkanıklığı

Gözde Damar Tıkanıklığı : Gözyaşı kanal tıkanıklığı nedir? Kişi kendisinde böyle bir rahatsızlık olduğunu hangi belirtilerden anlar?
Gözlerimiz kaş altında bulunan gözyaşı bezinden salgılanan bir sıvıyla beslenir. Bu sıvı hem gözün ön tarafını yıkar, kurumasını önler hem de içerisindeki maddelerle göz ön yüzünü besler ve korur. Gözyaşı sıvısı işlemini gördükten sonra Gözyaşı Kanalına girerek oradan burun içine oradan da boğazımıza doğru akar. Bu işlem gün içinde devamlı tekrarlanır. Eğer Gözyaşı kanal tıkanıklığı var ise bu sıvı kanal içinden dışarıya doğru akar. Gözde sulanma ve çapaklanma oluşur. Kanal içi mikrop kapar ise gözyaşı kesesi şişer. Şişen kese göz ile burun arasında dışarıdan rahatlıkla görülebilir. Hastalar gün içinde devamlı sulanmadan ya da çapaklanmadan hatta rüzgâra çıkınca gözlerinin sulanmasından şikâyetçidirler.

Geçmiş yıllarda hastalığın tedavisi ne şekilde yapılıyordu? Bu tedavi veya tedavilerden kesin sonuç almak mümkün oluyor muydu?
Şunu unutmamak gerekir ki gözyaşı kanal tıkanıklığının cerrahi dışında bir tedavisi yoktur. Sulanma ve çapaklanma hatta gözyaşı kese şişliği ilaç verilerek geçirilebilir. Ama kanal tıkanıklığı devam ettiği için tüm bulgular kısa sürede tekrarlayacaktır. Hastalık geçmişte cerrahi olarak iki şekilde tedavi edilebiliyordu. Birinci yöntemde ameliyat göz kapağı ile burun arasındaki kese üzerinde cilt açılarak yapılır. Kese bulunur gözyaşı kesesinden burun içersine kemik genişletilerek yol açılır. Bu işlemde ciltte yaklaşık 1cm boyunda kesi ve dikişler vardır. Ameliyatın adı kısaca ‘DSR‘ olarak adlandırılır. İkinci yöntemde ameliyat burun içinden yapılır.‘Endoskopik DSR ‘ dediğimiz yöntemdir. Burun içinden kemik ve kese açılır ciltte dikiş gerektirmez.

Dikişli yapılan gözyaşı kanal ameliyatının yani DSR‘nin başarı şansı yüksektir. Tüm işlem görerek yapılır. Burun içinden yapılan gözyaşı kanal ameliyatının Yani Endoskopik DSR‘nin başarı şansı ise düşüktür. Çünkü kese içi görülemez. Gözyaşı kesesinin içindeki bozukluklar bu yöntemle düzeltilemez. Fakat gözyaşı kesesi değil de burun içinde kanalda bir tıkanıklık varsa başarı şansı yüksektir.

Tedavi edilmediği durumlarda karşılaşılacak sorunlar nelerdir?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığı tedavi edilmezse gözyaşı kesesi ve gözyaşı yolları mikropla dolar. Bu mikroplar göz, kapak ve çevre dokular için tehlike oluşturur. Hatta mikrop yayılırsa menenjit, böbrek hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan hastalarda katarakt ameliyatı yapmak bile bir risk oluşturur.

Gözyaşı kanal tıkanıklığında lazer tedavisi yeni bir uygulama mıdır?
Gözyaşı kanalı tıkanıklığında Lazer tedavisi yeni bir uygulamadır. Multidiod Laser DSR diye adlandırdığımız bu cerrahi yöntem yukarıda anlattığımız iki yöntemin birleştirilerek dikişsiz bir şekilde lazerle yapılmasıdır.

Diğer tedavilere oranla avantajları nelerdir?
Multidiod Lazer DSR yönteminde laser probu göz kapağında bulunan punktum adını verdiğimiz göz yaşı deliklerinden girer, gözyaşı kesesini geçer ve kese ile kemik arasındaki kapanmış yolu Diod Lazer kullanarak açar. Bu nedenle dikiş işlemi yoktur. Aynı zamanda bu işlem burun içinden endoskopla izlenir. Açılacak olan kanalın büyüklüğü yeterli boyuta ulaştığında işlem sonlandırılır. Diğer iki yöntemde olan kanama şikayeti Multidiod Laser DSR de neredeyse hiç yoktur.

Başarı oranı nedir?
Multidiod laser DSR tecrübeli bir cerrahta yüksek başarı oranına sahiptir.
Uygulama hangi yaştan itibaren yapılabilir ve sınır yaş hangisidir?
Uygulama 2 yaşından itibaren yapılabilir. Üst yaş sınırı yoktur. Ameliyat olması gereken hastalarda iyi bir muayene sonrasında Multidiod Laser DSR yapılabilir.

Uygulama kimlere hangi nedenlerle yapılamaz?
Gözyaşı kanalının en ucunda kapaklarda bulunan punktum adını verdiğimiz giriş deliği yoksa bu işlem uygulanamaz. Öncelikle punktumların cerrahi olarak açılması gerekir. Gözyaşı kanalına gelmeden önce alt ve üstte birer adet kanalcık (kanalikül) vardır. Bu kanalcıklarda tıkalı ise Laser DSR yapılamaz. Bu iki durumda diğer DSR yöntemleri de zaten yapılamaz. Öncelikle punktum ya da tıkalı olan kanalcıkların açılması gerekir. Fakat bu iki durumda seyrek rastlanan hastalıklardır. Kısacası Multidiod Laser DSR Gözyaşı kanalı tıkalı olan hastaların çok büyük bir çoğunluğunda yapılabilir. Gereken tek şey uzman bir hekimin tüm bu konulara dikkat ederek, iyi bir muayene yaparak bu cerrahiye karar vermesidir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp