Astım Hastalığı Genel

Astım Hastalığı Genel :

Astım Nedir ?

Tekrarlayan nefes darlığı, öksürük ve yapışkan müköz balgam görülmesi, Ekspirasyonun (nefes vermenin) uzun sürmesi; bu fazda hırıltılı ve anormal solunum sesleri duyulması,Laboratuar testlerinde allerji bulguları (kanda yüksek düzeyde eozinofil, yüksek düzeyde serum IgE, pozitif besin ve/veya inhalasyon allerji testleri)

UYARI: Akut astım nöbeti tıbben acil bir durum olabilir. Eğer nöbet geçiriyorsanız, hekiminizi arayın ya da acile başvurun.

Astım, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde üçünü etkiler ve her yaşta rastlanmasına karşın, en yaygın olarak on yaşın altındaki çocuklarda görülür. Çocuk astım hastaları arasında, erkeklerin kızlara oranı ikiye birdir; bu oran otuz yaşına gelindiğinde eşitlenir. Bu artışı açıklayıcı nedenler arasında şunlar sayılabilir: Hava su ve besinlerdeki kimyasal kirliliğin artmasıyla bağışıklık sistemine daha fazla yük binmesi; bebeklerin anne sütünden erken kesilmesi ve katı gıdalara erken geçiş, gıda katk maddeleri, bitkilerin genleriyle oynanması sonucu allerji yapmaya daha meyilli besin bı şenlerinin ortaya çıkması.

Ayrıca boğma, aşısının astımı tetiklediği konusunda da ene şeler vardır. İngiltere'de gerçekleştirilen bazı araştırmada yaşamlarının ilk altı ayında sadece anne sütüyle beslenen özellikle doğur izleyen ilk gün içinde) 448 çocuk ve gene. sağlığı değerlendirilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarından bazıları çok ilginçtir. Bu çocukların tümü anne sütünden bir yaşını dolduduktan sonra kesilmişlerdi ve ebeveynle araştırmaya katıldığında hepsi dört yaşında büyüktü. Ortalama yaş 7,87 idi.

"Çocuğunuza hiç astım teşhisi konulc, mu?" sorusuna otuz olumlu yanıt (yüze 6,72) verildi. Araştırmacılar yanıt verenle boğmaca aşısı olup olmadıklarına göre gn ladıklarında bir sürprizle karşılaştılar.

Aşılanan 243 çocuktan yirmi altısına ast teşhisi konulmuştu (yüzde 10,69). Buna karşın aşılanmayan 203 çocuktan sadece dördünde astım vardı (yüzde 1,97). Bu araştırma boğmaca aşısına bağlı olarak, göreceli astım riski 5,43 idi.

Her ne kadar boğmaca aşısı olan çocuklar başka aşılar da oldularsa, araştırmacılar istatistiki kanıtın boğmacaya işaret ettiğini düşünmüşlerdir. Boğmaca aşısı olmayan çocuklar arasında çoğu başka tür aşılan olmuştu. Aşılanmayan doksan bir çocuktan sadece birinde astım vardı. Buna karşılık diğer aşılan olan 112 çocuktan üçünde astım vardı. Yani bu araştırmaya dayanarak, hiç aşılanmayan çocuklarda göreceli astım riski yaklaşık yüzde l'dir; boğmaca hariç başka aşıları olan çocuklarda yüzde 3'tür ve boğmaca aşısı olan çocuklarda yüzde ll'dir. Önem taşıyan bir başka bulgu da şudur; boğmaca aşısı olmayan gruptaki çocukların on altısı boğmacaya yakalanmışken, boğmaca aşısı olanlardan sadece bir tanesi boğmaca olmuştur. Elde edilen yararla vazgeçilenler arasında denge kurulması önemlidir: Aşılamayla astım riski artarken, aşılama yapılmadığında boğmaca riski artmaktadır.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp