Kulak Sağırlığı Tedavisi

Kulak Sağırlığı Tedavisi :

Sağırlık, iki ayrı türe bölünebilir. Böylece hem yapılacak tedavi hem de hastalığın sonucu daha iyi belirlenir.

İletim sağırlığı: Seslerin dış ve orta kulaktan geçerek asıl duyma organı olan iç kulağa geçmesine bir engel varsa buna iletim sağırlığı denir.

Belirtileri: Bu tür sağırlık tam değildir, çünkü sesin bir kısmı kafa kemiklerinden geçerek işitilir. Böyle hastalar telefon alıcısını kulaklarına yapıştırırlarsa iyi işitirler. Ayrıca kendi sesleri, başkalarının seslerine göre kemik yoluyle daha iyi işitildiğinden, konuşmaları yavaştır. Bu hastalar işitme cihazlarından fayda görür.

İletim sağırlığının çeşitleri:

  • Kulak kiri.
  • Kulak yolu çıbanı.
  • Kulak zarının zedelenmesi.
  • Geçirilmiş orta kulak iltihabı veya yaralanması.
  • Kulak sertleşmesi.

Duygu sağırlığı: Bu tip sağırlıkta sesleri alan iç kulak veya iç kulaktan beyne giden sinirler veya beyindeki işitme merkezi hastadır. Sinirsel veya iç kulak tipi sağırlığın erken devrelerinde başkaları konuşurken kelimeleri yutuyormuş gibi görünür. Çünkü tiz ses] er, örneğin P, K, T ve G ve D 1er işitilmez, kalan sesler ise işitilir. Yavaş seslerin işitilmemesine karşılık, kuvvetli sesler bütün şiddetiyle duyulur ve hastayı rahatsız edebilir. Sinir sağırlığı olan birinin bağırma, sağır değilim diye yakınması sık görülür.

Kemik yoluyle ses iletimi bu hastalarda mümkün değildir. Bundan ötürü de telefonda iyi işitmezler, işitmeye yardımcı cihazların da faydası yoktur. Çünkü sesin şiddeti arttıkça sesler daha karışık bir hale gelir. Kendi sesleri de kendilerine zayıf geldiğinden konuşurken seslerini yükseltirler.

Duyu sağırlığının tipleri:

Yaşlılıktaki sağırlık: İşitme keskinliği herkeste yavaş yavaş azalır. Kabakulak veya kızamık gibi bir hastalıktan sonra bu azalmaya rastlanabilir.

Doğuştan: Ya irsidir veya anne gebeliği esnasında ilk aylarda bir hastalık geçirmiş veya ilâç kullanmıştır.

Bazı ilâçlar: Örneğin, kinin kullanmıştır.

Menier hastalığı.

Fazla gürültülü yerde çalışma: Örneğin, kazan yapıcılarda baş gösterir.

Kulak sertleşmesi (Otoskleroz) : (Uzun süreli; doktora gidin). Genç yaşlarda başlayan bu hastalık daha önceleri hastayı sakat bırakabilirdi, ancak şimdi hemen hemen her zaman tedavi edilebilir. Bundan ötürü de tanınması son derece önemli olup hangi devrede olursa olsun tedaviye başlanmalıdır.

Esas bozukluk, kulak zarından iç kulaktaki işitme organına sesi ileten ufak kemikçiklerin birbirine yapışması ve bunların çevresinde sünger görünümünde bir doku büyümesidir.

Belirtileri: İrsidir: 15-30 yaşlarında başlar, kadınlarda erkeklere göre iki misli daha sık görülür; kulakta vızıltı ve çınlama duyulur; sessizlikte daha da kötü olur; gürültülü yerlerde işitme daha iyidir (Çünkü kalabalıkta herkes daha yüksek konuşur). Sağırlıktan önce seslerin bozulduğu görülür. Özellikle bunu müzikle uğraşanlar fark eder, ancak bu Menier hastalığında olduğu kadar fazla değildir.

Tedavisi: Doktor tarafından yapılır. Hastalığın farkına varır varmaz bir kulak doktoruna gidiniz. Mümkün olursa ameliyat çok iyi sonuçlar verir. İşitme cihazları ve konuşanların dudaklarını okumayı öğrenmek de faydalı olabilir.

Sonuç; Ameliyat devamlı bir iyileşme verir, yoksa hastalık ilerler ve sonra durur. Gebelikte daha da fenalaşır ve çocuğa da geçebilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp