Eğer Neden Açık Değil İse, Astımımı Tetikleyen Nedeni Nasıl Bulabilirim?

Eğer Neden Açık Değil İse, Astımımı Tetikleyen Nedeni Nasıl Bulabilirim? : Bu bölümün ilk sorusunda, astım semptomlarım tetikleyen faktörlerin bir listesini verdik. Fakat astımda en önemli tetik- leyici faktörün ne olduğunu bulmak her zaman kolay değildir. Bunun bir nedeni, tetikleyici faktöre karşı yanıtın hemen oluşmayıp, saatlerce sonra ortaya çıkabilmesidir (buna geç reaksiyon denir). Bu durum tetikleyici ile biraraya gelmenizve astımınız arasındaki bağlantıyı kurmanızı zorlaştırmaktadır.Sizde görülen tetikleyicilerin belirlenmesine yönelik olarak günlük bir tablonun oluşturulması çok yerinde olur.

Tepe akımı tabloları kendi kullanımınız içindir; bunları doktorunuzdan edinebilir ve bunlardan yarar sağlayabilirsiniz. Fakat en iyisi kendi durumunuz için kuşkulandığınız tetikleyici faktörlerin yer aldığı bir tablo oluşturmaktır. Bu, bir sayfa kareli kağıda işaretlemeler yapılarak yaratılabilinir.Bunlar tabii, mümkün tetikleyici faktörlerden birkaçıdır. Şüphelenilen başka faktörler varsa bu listeye eklenebilir. Örneğin bazen at binmeye gidiyorsamz, bunu da listenize ekleyin ve semptomlanmzı 24 saat boyunca veya daha sonrasında takip edin.

Bu tabloyu günlük olarak işaretlerseniz ve muhtemel bir tetikleyici faktörle karşılaştığınızda evet için "E" yazıp bunu kendi astım semptomlanmz ile karşılaştırırsanız belirli bir şablonu tammlamak mümkün olabilir. Bir tepe akımı tablosundan, hangi tetikleyici faktörlerin görüldüğünü anlamak mümkün olmayabilir; semptomlar daha açıklayıcı olabilir.

Günlük tepe akımı okuma kayıtlarınızı gözden geçirerek birtakım hesaplamalar yaparak gerçekten değişip değişmediklerini görmek sizin için gerekli olabilir. Bölüm 3'te, tepe akımı okumalarını alma ve tablolarım oluşturma hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Size bu bilgiyi verdikten sonra kabul etmeliyiz ki, bazı kişiler için, özellikle de astımı yetişkinlikte başlayan kişiler için net olarak tanımlanabilen bir tetikleyici bulamamak da söz konusu olabilir ve size düşen, tedavi ile astımınızı mümkün mertebe kontrol altında tutmak olabilir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp