Astım ve Gebelik

Astım ve Gebelik :

Bronşial astımlı hastaların hamile olmaları durumlarında bazılarında astım nöbetleri hafiflerken, diğerlerinde şiddetlendiği izlenmektedir. Gebelik sırasında astımlı hastanın kullandığı ilaçlara dikkat edilmelidir. İlaç verilmediği takdirde fetüsün maruz kalacağı hipoksemi riski ilaçların teratojenik riski ile karşılaştırılmalıdır. Fetal kanda pa02 anne kanındakinden daha düşük olduğundan fetüsün hipoksemiye toleransı oldukça azdır. Birçok astım ilacının fetüs üzerine olumsuz etkileri tam olarak bilinmediği halde fetüs hipoksemisinin teratogenik zararı gayet iyi bilinmektedir. Hamilelikte astımlı hastalar sıkı takip edilmeli ve status astmatikus durumuna gelmemeIeri için gayret gösterilmelidir.

Hamile astımlı hastanın tedavisi, normal bir astım tedavisinden farklı değildir. Beta 2 agonistler, sodyum kromoglikat, kortikosteroid gibi ilaçlar inhalasyon formları tercih edilerek kullanılmalıdır. Bununla beraber teofilin ve beta 2 agonistlerin hamilelikte sistemik şekilde verilmelerinin teratojenik olmadığına ait araştırmalar vardır. Teofilin grubu ilaçlar bulantı ve kusma şikayetleri olan hamile hastaların şikayetlerini daha da artırdığı ve Beta 2 agonistlerinde doğumu geciktirmesi gibi istenmeyen etkileri olması nedeniyle pek tercih edilmemektedir.

Adrenalin ve alfa adrenoreseptor agonistlerinin uterüs damarlarında spazm yapabileceğinden gebelerde kullanılmaları sakıncalıdır. Steroidlerin ağız yolu ile verilmesinin malformasyonlara neden olduğu, hayvanlarda gösterildiği halde insanlarda rapor edilmemiştir.

SENDE YORUM YAP!

Whatsapp